Nieuwe IT-strategie 2020 gemeente Barneveld

De ambtelijke top en het bestuur hadden de vraag of de I&A organisatie klaar was voor de toekomst. Dit mede gelet op alle ontwikkelingen en het niet doorgaan van de ICT-samenwerking met de buren Scherpenzeel en Woudenberg. Voor het begeleiden van het proces om te komen tot een nieuwe IT-strategie 2020 voor de gemeente Barneveld zocht de gemeente steun bij Native Consulting.

Vraag van de klant

De gemeente Barneveld wil geholpen worden bij het uitwerken van de nieuwe strategie waarbij:

  • Het bestuur vertrouwen krijgt in de ICT en informatievoorziening van de gemeente, zeker als het gaat om informatieveiligheid;
  • Geborgd dient te worden dat de strategieën op bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening/ICT coherent zijn;
  • De gemeente Barneveld qua ICT, informatievoorziening en bijbehorende I&A-bemensing (capaciteit, kennis en kunde) voorbereid is op de toekomst;
  • De nieuwe integrale strategie en het informatiebeleid breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Werk van Native

Onze adviseurs Martin van Dijk en Hugo Gillenbaard hebben voor het ontwikkelen van de gevraagde visie een aanpak uitgewerkt waarbij de organisatie breed betrokken wordt. Dit gaat van het college en management team tot aan de medewerkers die veel met de klanten van de gemeente werken. Het resultaat is een visie waarin aandacht is voor de technische infrastructuur (in eigen beheer of elders), de invulling van het I&A team, de positie in de organisatie en de veranderaanpak om de visie te realiseren. Dit in samenhang met de toekomstvisie Barneveld 2030 en visie e-Dienstverlening. Het eindrapport, de IT-strategie, wordt na goedkeuring door het college in het najaar 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.