Gegevensmanagement geïmplementeerd bij de gemeente Baarn

Het implementeren van gegevensmanagement draagt bij aan het op peil brengen van een kwalitatief hoogwaardige informatiehuishouding van elke organisatie. Dit is een basisvoorwaarde om digitale dienstverlening aan te kunnen bieden aan inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook is dit een noodzakelijke randvoorwaarde om te kunnen starten met datagedreven werken.

Native staat bekend om haar posters, die veelomvattende onderwerpen in kaart brengen en verduidelijken. Ook deze aanpak, van nulmeting naar routeplan, hebben wij voor de gemeente Baarn weergegeven in een poster. Het routeplan maakt het abstracte begrip gegevensmanagement zichtbaar en behapbaar in duidelijke projecten met een planning en begroting op hoofdlijnen. Door deze zichtbaar op te hangen en/of online te publiceren wordt de bekendheid met gegevensmanagement vergroot en stijgt het draagvlak.

De vraag 

De gemeente Baarn kwam met de volgende vraag: “Gemeente Baarn streeft er naar een eigentijdse en digitale dienstverlening aan te bieden aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Gegevensmanagement is nodig om de onderliggende gegevens kwalitatief te verbeteren en vervolgens vooral ook te onderhouden. Wij hebben een nulmeting gegevensmanagement en een Routeplan voor de implementatie van gegevensmanagement nodig. De organisatie moet ook nog meegenomen worden in het traject. 

Het traject 

De nulmeting is gebaseerd op de scorecard van het katern Tactisch gegevensmanagement van de VNG. Deze is omgezet in een enquête, die samen in een interactieve werkvorm met de medewerkers is ingevuld en nabesproken. Met de expertise van Native is de gewenste situatie over 5 jaar in kaart gebracht. Vanuit de gap-analyse is een pragmatisch en haalbaar Routeplan opgesteld voor de gemeente Baarn voor de komende 1,5 jaar. De enquête kan na voltooiing van het Routeplan herhaald worden als vervolgmeting (1-meting) en leidt dan tot de vervolgstappen om door te groeien naar de gewenste situatie. 

Gemeente Baarn: “Native heeft de poster en het achterliggende document inmiddels gepresenteerd aan de betrokkenen. Dit is heel goed ontvangen. De poster legt heel duidelijk uit hoe we van een model naar praktische stappen gaan. Ook de medewerkers met minder affiniteit met gegevensmanagement vonden het een logisch en uitstekend te volgen plan. Het abstracte begrip gegevensmanagement krijgt handen en voeten door het pragmatische routeplan. 

Het proces om te komen tot een Routeplan heeft al geleid tot de nodige bewustwording van de medewerkers. Tijdens de interviews heeft men elkaar zo nu en dan verbaasd met de zaken die al geregeld zijn. Ook de thema’s waar nog werk te doen is, zijn duidelijk, inzichtelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen geworden. Baarn gaat als eerste starten met het verbeteren van de gegevenskwaliteit van de niet-basisregistraties en het updaten van het gegevens- en applicatielandschap. Ook is door de nulmeting duidelijk inzichtelijk geworden dat Baarn op een aantal belangrijke punten al heel goed bezig is. 

Wilt u ook inzicht in de huidige status van gegevensmanagement, een mooi Routeplan voor doorontwikkeling of op deze manier uw online dienstverlening verbeteren? Neem vrijblijvend contact met ons op: Jelle Gotjé,  j.gotje@nativeconsulting.nl 085-4012987.