Inspriatiesessie MT-Dienstverlening gemeente Enschede

In het voorjaar van 2017 heeft Native Consulting een inspiratiesessie georganiseerd voor het MT-dienstverlening van de gemeente Enschede. Enschede wil een aantrekkelijke dienstverleningsstrategie formuleren, die door iedereen in de gemeente wordt gedragen en samenhang brengt in de lopende projecten. Een belangrijke voorwaarde voor het opstellen van de strategie is dat het MT de nut en noodzaak ervan inziet en dat de gekozen strategie door de leden daadwerkelijk wordt (uit)gedragen.

Vraag van de klant

Abstracte plannen helpt Enschede niet verder, daarom is aan Native gevraagd de gemeente Enschede te helpen met het opstellen van ene transitieplan naar aanleiding van de eerste beelden die zijn gedeeld tijdens de strategie sessie. Het traject moet een concreet en tastbaar plan opleveren dat door de gemeente Enschede zelfstandig kan worden uitgevoerd en waarin acties op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in samenhang worden gebracht.

Werk van Native

Om te voorkomen dat het eindresultaat als “niet eigen” aanvoelt wordt het transitieplan in co-creatie met medewerkers van gemeente Enschede vormgegeven. In het transitieplan werken we toe naar een integrale aanpak op gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement. We werken hierbij van grof naar fijn door op drie niveaus naar dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement te kijken. De niveaus zijn:

  1. Concernniveau
  2. Domeinniveau
  3. Productgroep niveau

Middels interviews en workshops wordt op een interactieve wijze toegewerkt naar een getailleerde routekaart waarlangs de gemeente Enschede haar dienstverlening de komende jaren kan transformeren. Het traject wordt door Rob Cortjens begeleid. Doel is het plan voor de zomer gereed te hebben. Ben u geïnteresseerd in een dergelijke aanpak of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een transitieplan, aarzel niet om contact op te nemen.