Datagedreven werken en het inspireren van directie en management: een klantcase van de gemeente Rucphen

Een door directie en management gedragen visie op datagedreven werken is een voorwaarde om datagedreven werken succesvol te implementeren. Maar hoe krijg je directie en management geïnspireerd om een visie – zowel uitdagend als passend bij de gemeente - op te stellen?

Bij de gemeente Rucphen hebben we tijdens een inspiratie- en visiesessie directie en management meegenomen in de ontwikkelingen en laten zien wat allemaal mogelijk is met datagedreven werken. Wat is datagedreven werken eigenlijk precies (en wat ook niet)? Hoe zetten andere gemeenten datagedreven werken in? Op welke gebieden kan datagedreven werken de gemeente Rucphen helpen? Wat zou een realistische en haalbare visie zijn op het gebied van datagedreven werken? Kunnen en willen we dit zelfstandig of in een samenwerking? Dit zijn enkele vragen die zijn besproken met de gemeente Rucphen. Dit heeft geleid tot een gedragen visie op datagedreven werken en inzicht in wat datagedreven werken kan opleveren voor de gemeente Rucphen.

Native kiest voor een pragmatisch aanpak, waarbij we starten vanuit de visie en strategie van onze klanten en de vertaling maken naar praktisch uitvoerbare en begrijpelijke stappen. Met onze inspiratie- en visiesessie nemen we zowel technische mensen, als managers en bestuurders mee in alle aspecten van datagedreven werken. We leggen op begrijpelijke wijze uit wat datagedreven werken is en wat het betekent voor iedereen. Als vervolg op een gedragen visie, kunnen we een nulmeting uitvoeren en een routeplan opstellen, zodat u meteen een aanpak voor de komende jaren heeft.

De vraag

Gemeente Rucphen met de volgende vraag: ‘‘Kunnen jullie een workshop houden met het management met als doel een gedeeld beeld te krijgen wat datagedreven werken is en kunnen we overeenstemming krijgen over de visie die het management heeft over de inzet en mogelijkheden van datagedreven werken? En als deze gedeelde visie aanwezig is, kunnen jullie dan ook een nulmeting uitvoeren om te bepalen waar de gemeente staat en een routeplan opstellen om de visie te realiseren?”

Onze aanpak

Allereerst is een korte enquête gehouden onder het management om zo een beeld te krijgen van het kennisniveau en beelden over datagedreven werken. Vervolgens is er een inspiratie- en visiesessie georganiseerd, die uit 3 onderdelen bestaat:

    1) Wat is datagedreven werken en wat kan het opleveren?
    2) Inspirerende voorbeelden
    3) Interactieve discussie richting visie op datagedreven werken

Tijdens het eerste onderdeel van de inspiratie- en visiesessie laten we de input vanuit de voorbereidende enquête terugkomen, dit levert veel herkenning op. Aan de hand van bekende managementmodellen wordt besproken wat datagedreven werken is. Daarna, in het tweede deel, laten we inspirerende voorbeelden van datagedreven werken zien. Deze gaan over alle taken van de gemeente en zijn afwisselend eenvoudige of geavanceerde toepassingen. Een eenvoudige kaart en dashboard met meldingen openbare ruimte of bijvoorbeeld een geavanceerd voorspellend model voor locaties van wietkwekerijen. Ook bestaande voorbeelden van datagedreven werken van de gemeente Rucphen zijn geïntegreerd in de sessie. Dit leidt soms tot verrassing of trots bij de deelnemers die zich niet bewust waren dat deze informatieproducten al aanwezig waren. In het derde onderdeel worden een aantal stellingen besproken en wordt er toegewerkt naar een visie.

“De workshop heeft ons zelfs een ambassadeur voor het datagedreven werken vanuit het management opgeleverd.”

Gemeente Rucphen: “De inspiratie- en visiesessie hebben ons enorm geholpen om het management en de directie te betrekken bij datagedreven werken. Door te laten zien hoe andere gemeenten datagedreven werken inzetten, kwamen ze op ideeën voor hun eigen afdeling. De discussie rondom de visie raakte de juiste punten en had het gewenste effect. Wij zijn erg tevreden dat het geleid heeft tot een gedragen visie. Ook het uitvoeren van een nulmeting en het opstellen van een routeplan was een logische vervolgstap. De workshop heeft ons zelfs een ambassadeur voor het datagedreven werken vanuit het management opgeleverd.”

Wil je ook een breed gedragen visie op datagedreven werken, passend bij jouw eigen organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op: Mariëlle Hulsegge, m.hulsegge@nativeconsulting.nl of Thomas Beniers, t.beniers@nativeconsulting.nl 085-4012987.