Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Gemeente Zutphen wil inzicht hebben in alle gemeentelijke processen, met als doel deze zoveel mogelijk te standaardiseren. Op die manier wil zij voorbereid zijn op een toekomst, waarin zij flexibel en wendbaar kan zijn in de samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

Gemeente Zutphen wil inzicht hebben in alle gemeentelijke processen, met als doel deze zoveel mogelijk te standaardiseren. Op die manier wil zij voorbereid zijn op een toekomst, waarin zij flexibel en wendbaar kan zijn in de samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

Vraag van de klant

Gemeente Zutphen heeft Native gevraagd de procesarchitectuur in kaart te brengen en haar te adviseren over in de borging ervan binnen de ambtelijke organisatie.

Werk van Native

Native heeft een procesarchitect geleverd die momenteel bezig is met het beschrijven van de bestaande procesarchitectuur op basis van GEMMA. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze het eigenaarschap van de processen in de organisatie belegd kan worden. De opdracht wordt naar verwachting in juni dit jaar afgerond. Gemeente Zutphen heeft aangegeven dat zij de resultaten van het project graag met andere gemeenten wil delen.