Visualisatie toekomstig Informatiebeleid bij gemeente Ede

Binnen de gemeente Ede zijn reeds intern diverse ontwikkelde (visie)documenten ontwikkeld en in ontwikkeling. De heldere afstemming met de betrokken clusters en domeinen roept nog vaak vragen op voor een coherent toekomstig perspectief.

Vraag van de klant

De gemeente Ede heeft aangegeven dat de vraag voor het opstellen van een A0 poster voortkomt uit de wens om het informatiebeleid beter voor het voetlicht te brengen binnen de organisatie en om een helder afwegingskader te hebben voor toekomstige stappen. Daarnaast vraagt men Native daarbij om te toetsen of de koers van team IPPM coherent is met de organisatievisie en of er sprake is van blinde vlekken gelet op landelijke ontwikkelingen (buiten naar binnen perspectief).

Werk van Native

Native Consulting helpt hierbij in de personen van de adviseurs Krishna Kurvers en Denise van Raalte bij het uitvoeren van een uitgebreide deskresearch op alle ontwikkelde beleidsinformatie, bij het ophalen van extra informatie bij diverse belanghebbenden met diepte interviews en bij het vormgeven van een pakkende poster die dient als ‘praatplaat’ richting bestuurders en DT/MT om de balans op te maken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn (bijv. nieuwe i-visie, wijzigingen governance, etc.) voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening van de gemeente Ede.
Hierbij is aangegeven dat het van belang is dat:

  • Er een helder beeld ontstaat van extern invloeden waar de gemeente Ede rekening mee dient te houden voor de komende periode;
  • Het WAAROM van informatiebeleid duidelijk naar voren komt;
  • Het huidige beleid (zoals beleidskaders Ede, Visie op informatievoorziening Ede, Meerjarenplan 2014-2018, etc.) de input levert voor het toekomstig perspectief en de poster.