webinar: Koersbepalen in de Raad aan toekomstige (digitale) wetgeving

In een webinar van 1,5 uur krijgt u als raadslid inzicht in verschillende wettelijke ontwikkelingen die nu en in de komende jaren op de gemeenten afkomen (Woo, WMEBV, WPG, etc.) en veel impact hebben voor gemeenten en haar inwoners.

Deze wettelijke maatregelen zijn kaderstellend voor de wijze waarop de gemeente de toekomstige dienstverlening invult in een digitale wereld en draagt bij aan het vergroten van de betrouwbare overheid. Enerzijds meer transparantie en tegelijkertijd privacy waarborgen is de uitdaging.

Welke koers kiest uw gemeente en welke (investerings- en organisatie) keuzes worden er gemaakt? Waar heeft u als raadslid invloed op? Welke ambitie past uw gemeente en sluit aan bij uw visie op dienstverlening?

 

Vanuit de Rijksoverheid en Europa zijn er diverse wettelijke maatregelen ingevoerd of in voorbereiding die grote impact hebben op de dienstverlening van de gemeente en de relatie tussen gemeente en inwoners.

Deze maatregelen hebben als doel om de betrouwbaarheid van de overheid te vergroten door meer transparantie aan te brengen. Bijvoorbeeld door actieve openbaarmaking van informatie. De wetgever stelt verplichtingen op, maar geeft elke gemeente ook de ruimte om meer transparantie aan te brengen. Welke mate van transparantie past bij uw gemeente en bestuurscultuur?

In de digitale wereld wordt steeds meer via internet gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling. Inwoners wordt gevraagd of zelfs verplicht om persoonlijke informatie digitaal te delen. Er zijn diverse wettelijke maatregelen die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers waarborgen. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid om de privacy van haar burgers te beschermen en tegelijkertijd haar dienstverlening in te richten op de nieuwe digitale interactie.

In de komende raadstermijn zullen er diverse beleidskeuzes moeten worden gemaakt als gevolg van deze wettelijke maatregelen. Welke beleidskeuzes maakt uw gemeente, wat merkt de inwoner ervan en welke investeringen vraagt dit?

 

 

 

Programma

 1. Wettelijke maatregelen in vogelvlucht (o.a. AVG, e-privacy, Wet open overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid).
 2. Betekenis van de wettelijke maatregelen voor gemeenten en inwoners nu en in de toekomst:
  • Mate van transparantie van uw gemeente bijdrage aan de betrouwbare overheid.
  • Kwaliteit van de dienstverlening: keuzes maken tussen digitaal (website) en/of analoog (ontmoeten).
  • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer inwoners.
 3. Welke knoppen kunt u draaien en wanneer?
  • Visie en koers bepalen voor de gemeente
  • Controlerende rol op beleidsvoornemens college en verantwoording
  • Investeringen in digitalisering

Kosten

De kosten voor dit webinar zijn € 75 per deelnemer.

Bij deelname hele raad of presentatie op locatie is de prijs in overleg.

 

Data

Woensdag 18 mei: 19.30 – 21.00

Vrijdag 20 mei: 10.00 – 11.30

Op verzoek kan het programma ook digitaal voor de gehele raad worden aangeboden of op locatie worden gegeven waardoor er meer interactie mogelijk is. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor vragen over het webinar of naar andere mogelijkheden voor een presentatie over dit onderwerp kun je mailen naar: info@nativeconsulting.nl