Een realistische route naar een datagedreven organisatie

De opkomst van data en digitale mogelijkheden heeft enorme gevolgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering van overheden. De 21e-eeuwse overheid voldoet aan de groeiende verwachtingen van haar inwoners, de toenemende druk op de begrotingen beheersen en snel kunnen reageren op nieuwe beleidsuitdagingen. Als ze zich niet aanpast aan deze nieuwe en veranderende omgeving, kunnen ze worden blootgesteld aan schadelijke risico's en een daaruit voortvloeiende afname van het vertrouwen van de inwoners. Om organisaties te ondersteunen bij dit vraagstuk hebben we bij Native een aanpak voor de implementatie van datagedreven werken ontwikkeld, waarmee de organisatie stapsgewijs groeit in volwassenheid en waarbij het werken met data steeds een zichtbare maatschappelijke meerwaarde creëert. Als hulpmiddel heeft Native een routekaart ontwikkeld. De routekaart begeleidt de organisatie om van een plan naar een gestructureerde en succesvolle implementatie van datagedreven werken te komen.

Denk groot, begin klein, leer snel!

Vertrekpunt van onze aanpak is dat we organisaties ondersteunen bij het opstellen van een scherpe visie op datagedreven werken. Wij hebben een inspiratie- en visiesessie ontwikkeld om het college, de directie en het management te inspireren en mee te nemen in datagedreven werken.  

Aan de hand van deze visie stellen we gezamenlijk een strategische aanpak vast. Na een nulmeting waarin de huidige situatie en de gewenste situatie over 4 jaar bepaald wordt, komen we tot een pragmatisch implementatieplan. Dit plan helpt de organisatie de komende 4 jaar met het groeien naar een meer volwassen datagedreven organisatie. 

Vaak is datagedreven werken een abstract begrip. We starten graag met een interactieve inspiratie- en visiesessie om uw organisatie hetzelfde beeld van datagedreven werken te laten omarmen. Datagedreven werken omvat immers meer dan techniek en gegevens. Deze sessie bestaat uit 3 onderdelen: 

 • Kennis  

Wat houdt datagedreven werken in? Welke termen worden er gebruikt en hoe kun je dit plaatsen?  

 • Inspiratie

Welke voorbeelden zijn er bij lokale overheden? Over alle afdelingen heen en van eenvoudig tot geavanceerd. Wat inspireert de organisatie? 

 • Visie en strategie

Wat is de visie op datagedreven werken van de organisatie? Binnen welke kaders en randvoorwaarden? Welke strategische uitgangspunten passen bij de organisatie? 

Uiteindelijk komen we gezamenlijk tot een visie en een strategische aanpak op hoofdlijnen passend bij de organisatie. 

”Door het uitvoeren van een grondige nulmeting aan de hand van 5 ontwikkelsporen krijgen we hier inzage in”

Waar sta ik nu en waar wil ik naar toe?

Nadat we een visie en de strategische hoofdlijnen hebben vastgesteld gaan we bepalen waar de organisatie nu staat en waar deze over 4 jaar wilt staan. Door het uitvoeren van een grondige nulmeting aan de hand van 5 ontwikkelsporen krijgen we hier inzage in. Deze nulmeting voert Native uit met behulp van haar volwassenheidsmodel. Native gaat hierbij in gesprek met de gehele organisatie, van directie tot specialist tot eindgebruiker, om de huidige status in kaart te brengen en de ideeën en ambities te achterhalen omtrent datagedreven werken.

Hoe wordt mijn organisatie datagedreven? 

Na de nulmeting stellen we een helder routeplan op voor de route naar de gewenste situatie gebaseerd op de visie, strategische uitgangspunten en de ontwikkelpunten voor de organisatie uit de nulmeting. Hiervoor gebruiken we de Native routekaart voor datadreven werken. Deze bevat de praktische activiteiten die uitgevoerd moeten worden om te groeien richting de gewenste situatie. In de roadmap hanteren we dezelfde wij vijf sporen als in de nulmeting waarlangs ontwikkelingen nodig zijn: 

 • Leiderschap & Cultuur; 
 • Organisatie & Governance; 
 • Mensen & Lerend vermogen; 
 • Informatie & Techniek; 
 • Privacy, Ethiek & Beveiliging. 

“We starten met experimenteren met data vanaf de eerste dag, waarmee we resultaten zichtbaar maken en zo alle betrokkenen meekrijgen in het proces.”

Hybride aanpak 

Hierbij gelooft Native in een hybride aanpak. In deze hybride aanpak worden tegelijkertijd dataprojecten uitgevoerd en de noodzakelijk randvoorwaarden aangepakt (zoals bijvoorbeeld infrastructuur of cultuurverandering). We starten met experimenteren met data vanaf de eerste dag, waarmee we resultaten zichtbaar maken en zo alle betrokkenen meekrijgen in het proces. De dataprojecten worden kort cyclisch aangepakt in multidisciplinaire teams met de juiste mensen en de benodigde expertise. Het abstracte begrip datagedreven werken wordt vaak begrijpelijker als er voorbeelden in de organisatie aanwezig zijn.

Tot slot 

Een succesvolle implementatie van datagedreven werken vraagt om: 

 • Toekomstgerichte en integrale strategie en visie; 
 • Een goede nulmeting om vast te stellen waar je staat (ambitie); 
 • Een breed veranderperspectief (aan de hand van 5 sporen); 
 • Een samenhangende gestructureerde aanpak (aan de hand van een routeplan).