Digital Empowerment

De digitale transformatie is meer dan alleen een technische oplossing. De digitale transformatie heeft grote maatschappelijke impact. Om deze te laten slagen is het van belang te investeren in het menselijk handelen binnen jouw organisatie. Want verandering is pas duurzaam als deze wordt verankerd in gedrag.

Als de problemen kantelen liggen de oplossingen eronder

Succesvolle digitale transformatie bij lokale overheden vraagt om digital empowerment. De digitale transformatie wordt vaak gezien als een technische exercitie, waarbij de digitale middelen sturend zijn voor processen en werkzaamheden binnen de organisatie. Een kanteling van perspectief op transformeren is echter nodig. Om de digitale transformatie succesvol te maken, worden de organisatie en alle medewerkers weer eigenaar van hun eigen digitale wereld. Het eigen handelingsperspectief wordt daarmee vliegwiel voor het succesvol implementeren van digitale toepassingen.

”Wat men moet leren doen, leert men door het te doen”

De ‘discussie’ over het perspectief op succesvol veranderen is eigenlijk niet nieuw. Eeuwen geleden is de basis hiervoor al gelegd door de filosofen Plato en Aristoteles.

Plato was ervan overtuigd dat het menselijk handelen en ontwikkeling voornamelijk door het ‘verstand’ wordt ingegeven. Terwijl Aristoteles naast het ‘verstand’ de ‘zintuigen’ van de mens een doorslaggevende rol geeft om zijn handelen en ontwikkeling te bepalen. De principes van Plato zijn de rode draad in het ‘blauwdruk denken’, waarin het rationeel handelen, maakbaarheid en werken binnen strakke structuren dominant zijn, om veranderingen te realiseren. Aristoteles daarentegen vindt dat de mens het verschil maakt door te leren van ervaring en daardoor middelen effectief in te zetten. We gebruiken het aangeboren verstand om alle zintuigelijke indrukken slim te ordenen.

De digitale transformatie is niet alleen een technisch vraagstuk, het gaat hierbij ook om verandering in gedrag en het adoptie vermogen van de organisatie en de mensen daarin. Helaas blijken patronen in de praktijk niet zo gemakkelijk te veranderen en dan kom je uiteindelijk weer bij Aristoteles terecht die met zijn woorden ‘Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.’ de spijker eeuwen geleden al op de kop sloeg.

Verander muren in bewegende panelen

Veel lokale overheden zijn druk bezig met het opbouwen en/of de doorontwikkeling van de I&A organisatie. Er worden strategieën en beleidsplannen opgesteld en beheerprocessen ingericht om optimaal gebruik te maken van de nieuwe technologieën.

Wij, van Native Consulting, worden veelvuldig gevraagd om hierbij te helpen. Een visie of beleidsplan bieden houvast om richting en/of inzicht te kunnen geven. Het vertalen naar concrete en gedragen oplossingen blijkt taai te zijn. Nieuwe technologie optimaal gebruiken vraagt om verandering in het handelingsperspectief van de organisatie en de medewerkers.

Een digitale transformatie is uitdagend, en gaat niet vanzelf, dit vraagt om verandering op basis van een meervoudig perspectief. Het inzetten van technologische oplossingen is het begin en nog redelijk gemakkelijk te gebruiken, echter het optimaal gebruiken daarvan vraagt om aanspreken van het adoptievermogen van de gebruikers. Adoptievermogen is het vermogen van medewerkers om zich aan te passen op de ontwikkelingen en de ruimte die er gegeven wordt om de nieuwe toepassingen eigen te maken. De uitdaging is: implementatie van nieuwe technologie verbinden aan de werkomgeving van de medewerkers van alle dag. Action learning als leidend principe voor effectieve verandering.

”Digital Empowerment streeft naar bewuste toepassing van alle digitale middelen in de dagelijkse werkzaamheden”

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Doordat digitale transformatie meestal wordt gezien als een technische opgave is het veranderteam voor de transitie vaak technisch georiënteerd. Dit terwijl in het huidige IV-tijdperk de techniek juist niet de uitdaging meer is. De aansluiting op de business, het passend maken van nieuwe systemen en werkwijzen én met het volledig benutten van de potentie van de nieuwe technologieën vraagt om andere competenties.

Digital Empowerment streeft naar bewuste toepassing van alle digitale middelen in de dagelijkse werkzaamheden. Vergroten van de weerbaarheid van medewerkers, zodat zij technologie inzetten naar behoefte en niet er door worden geleefd. De medewerker in de transformerende organisatie is eigenaar van zijn of haar digitale wereld. Dit begint met bewustwording van de nieuwe competenties die ontwikkeld moeten worden, het breken met oude gewoontes, strategieën en processen én het belang van het adoptievermogen van de organisatie. Bewustwording is namelijk de overtreffende trap van wakker worden.

Volg je de ontwikkelingen of ontwikkel je jezelf?

Native Consulting gelooft in het samenspel van de verschillende perspectieven om succesvol te kunnen veranderen. Een visie, strategie en beleid geven richting; de technologische ontwikkelingen bieden kansen en de medewerkers zorgen dat IV-investeringen effectief worden ingezet zijn, zodat de maatschappelijke opgaven van de lokale overheid worden gerealiseerd.

Elke organisatie is uniek en heeft een andere aanpak nodig voor een succesvolle transformatie. Dit betekent dat Native niet kiest van voor een ‘one size fits all’ aanpak. Onze aanpak is die van Aristoteles, naast onze expertise gebruiken wij al onze zintuigen. Want om een transformatie in gang te zetten, maken we gebruik van onze modellen en maken we een connectie binnen de context van jouw organisatie om begrip en vertrouwen te creëren voor de veranderopgave van de digitale transformatie. Zodat we daarna samen tot de oplossing komen die bij het ambitieniveau van de organisatie past.