ICT infrastructuur & Sourcing

Lokale overheden staan onder druk, inwoners vragen steeds meer om digitale afname van producten, meer taken worden gedecentraliseerd en de financiële middelen zijn beperkt. De complexiteit van de ICT omgeving neemt toe door strengere veiligheidseisen, gecompliceerde data stromen en een groeiend aantal koppelingen tussen applicaties daarbij op en je staat voor een welhaast onmogelijke opgave.

Het uitbalanceren van alle IT-producten en services

Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling dat applicaties steeds vaker als SaaS (webbased) oplossing aangeboden worden door leveranciers. Hierdoor ontstaat een hybride situatie met applicaties on-premise (lokaal) en in de Cloud. Dit vereist van de eigen ICT omgeving de nodige flexibiliteit. Flexibiliteit die de huidige en traditionele ICT-infrastructuren vaak niet kunnen bieden. Dit betekent dat lokale overheden gestimuleerd worden om na te denken over een andere, meer flexibele, ICT inrichting.

Het slechte nieuws is dat je de verwachtingen van inwoners, de nieuwe wet- en regelgeving en de technologische ontwikkelingen niet in eigen hand hebt. Het goede nieuws is dat een organisatie met sourcing wel de regie kunt houden over een toekomstbestendige, beheersbare en betaalbare ICT inrichting.

Het beheer, de ondersteuning, het informatiemanagement en de hardware wordt vaak aanbesteed voor minimaal 4 jaar. Dit betekend dat je als organisatie minimaal 4 jaar in de toekomst moet kunnen kijken om te bepalen waar de IT-omgeving aan moet voldoen. Met de huidige snelheid van maatschappelijke én technologische veranderingen is voorspellen een utopie. Hierom is het van belang om een  weloverwogen keuze te maken over de (out)sourcing van de ICT-infrastructuur; wat doe je zelf, wat doe je samen met anderen en wat doen andere (outsourcing)?

Het vorm geven aan het sourcing proces

Veel lokale overheden hebben in het verleden voor een on-premise inrichting van de IT omgeving gekozen. Logische keuze, nog niet zo heel lang geleden stonden de alternatieven slechts in de schaduw van het eigen datacenter, netwerk, kantoorautomatisering en beheer. On-premise stond jarenlang synoniem voor stabiel, veilig, flexibel en goedkoop. On-premise was eigenlijk de enige passende oplossing voor een organisatie. Dit is de afgelopen jaren echter enorm veranderd en op dit moment wordt een on-premise inrichting eerder ervaren als risicovol, niet flexibel en duur.

Organisaties kiezen steeds vaker voor andere vormen in plaats van de traditionele on-premise inrichting. Hierdoor komen ze terecht in de wereld van sourcing en gaan ze op zoek naar een passende oplossing.

Het eerste waar aan gedacht wordt bij sourcing is outsourcing, dit is het buiten de deur zetten van alle hard- en software, beheer en ondersteuning. dit is een groot misverstand, outsourcing is slechts één van de vele varianten van sourcing. Sourcing kan variëren van insourcing, alles in eigen beheer, tot offshoring, alles naar het buitenland, en alles wat daar tussen zit.

Native Consulting ziet sourcing als het realiseren van een optimale IT omgeving kijkend naar prijs-kwaliteitverhouding. Voor ons is sourcing veel meer dan alleen bepalen waar de servers worden neergezet. Iedere organisatie heeft een sourcingstrategie nodig die helpt bij het maken van duurzame keuzes over de IT producten en diensten.

Sourcing zorgt ervoor dat de organisatie grip krijgt op de eigen ICT omgeving en precies die dienstverlening kunt bieden die nodig is voor inwoners, bedrijven en eindgebruikers.

”Sourcing is geen doel op zich, maar het middel om een doel te bereiken”

Een strategie is een patroon in een stroom van beslissingen

Veel lokale overheden worstelen met de vraag welke vorm van sourcing er gekozen  moeten worden, het antwoord op die vraag is simpel: kies wat past bij jouw organisatie!

Om  te bepalen welke vorm van sourcing bij jouw organisatie past is een sourcingstrategie van belang. Sourcing is geen doel op zich, maar het middel om een doel te bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Kostenbesparing;
  • Kwaliteitsverbetering;
  • Continuïteitsverbetering.

Afhankelijk van de organisatie doelstellingen zijn de verschillende vormen van sourcing meer of minder passend. Elke vorm van sourcing heeft specifieke kenmerken, er zal gezocht moeten worden naar een vorm van sourcing die bijdraagt aan het behalen van de organisatie doelstellingen. De keuze voor outsourcing is niet per definitie goedkoper, wel verbeterd outsourcing vaak de kwaliteit en veiligheid van de IT-omgeving.

Een sourcingstrategie wordt niet alleen vastgelegd aan de hand van de organisatie doelstellingen, hierbij wordt ook gekeken hoe de organisatie is opgebouwd, welke IT producten en diensten er worden geleverd en worden de sterke en minder sterke kanten van een organisatie in beeld gebracht.

Door tijdens het bepalen van de strategie rekening te houden met de organisatie doelstellingen, de opbouw van de IT omgeving en de wijze waarop de organisatie functioneert, stel je jezelf in staat om te bepalen welke vormen van sourcing het best bij de organisatie past.

Steeds meer organisaties kiezen bewust voor het gebruik van meerdere vormen van sourcing naast elkaar, zodat elke vorm passend is voor de verschillende delen van de IT omgeving. Bijvoorbeeld outsourcing voor het datacenter, VNG trajecten voor IT inkoop, werkplekondersteuning in eigen beheer en samenwerking met andere lokale overheden voor het applicatiebeheer.

Door bijvoorbeeld delen van de IT omgeving binnen de organisatie te outsourcen wordt er  slim gebruik gemaakt van de technologische mogelijkheden. Wat leidt tot een schaalbare en voorspelbare omgeving die het best past bij jouw organisatie.

”Kortom, een sterke strategische koers is het begin van een succesvol sourcingstraject”

Elke verandering begint met een kleine stap

Naast de vele voordelen dat sourcing biedt, brengt het ook een stevige veranderopgave met zich mee. Het stelt andere/nieuwe eisen aan de informatievoorziening van een gemeente en heeft o.a. impact op:

  • Organisatie en governance;
  • De medewerkers;
  • Informatie en techniek.

Kortom, een sterke strategische koers is het begin van een succesvol sourcingstraject.