Datagedreven werken in het perspectief van Simon Sinek

03 juni 2021

Datagedreven werken in het perspectief van Simon Sinek

Datagedreven werken, een begrip dat bij steeds meer organisaties op de radar verschijnt. Maar het blijft soms een ongrijpbaar en vaag begrip. Wat is het nu precies? In deze nieuwsbrief kijken we vanuit het Why-How-What-perspectief (ook wel de Golden Circle genoemd) van Simon Sinek naar datagedreven werken. Dit helpt om datagedreven werken een plek te geven in uw organisatie.

WHY?

Why? gaat over het doel, het bestaansrecht en de missie van uw organisatie en de overtuiging hierachter. Voor een gemeente is dit bijvoorbeeld ‘een plek creëren waar je met plezier woont en werkt’. Voor lokale overheden kan het zijn ‘het creëren van maatschappelijke meerwaarde’.

Hier heeft datagedreven werken geen invloed op. Dit blijft zoals het is.

HOW? – datagedreven natuurlijk!

How? gaat over hoe uw organisatie het doet. Op welke manier zorgt u dat uw organisatie haar doelstellingen haalt. En hier zit datagedreven werken!

Uw organisatie kan besluiten nemen op onderbuikgevoel of dit baseren onder onderliggende gegevens. U kunt uw organisatie sturen op basis van gesprekken en meningen of dit doen aan de hand van meetbare doelstellingen. En hierop bijsturen wanneer de voortgang meetbaar achterloopt. Op deze manier hier naar gekeken, is het meteen duidelijk dat het iets is van de gehele organisatie. Het is een keuze in een manier van werken, voor iedereen en door iedereen! ICT en gegevens zijn ondersteunend aan de manier van werken, immers zonder gegevens en techniek lukt het niet. Maar zonder medewerkers die gegevens gebruiken en kunnen interpreteren lukt het ook niet. Datagedreven werken is een doorontwikkeling van uw organisatie.

WHAT?

What? gaat over de diensten die uw organisatie verleent of de producten die uw organisatie verkoopt. Voor een gemeente gaat het om zaken als paspoorten, vergunningen, wijken ontwikkelen en jeugdhulp. Dit gaat ook niet meteen veranderen door datagedreven werken. Maar indirect wellicht wel. Misschien verandert uw beleid wel, omdat u nu inzichtelijk heeft wat het beste werkt.

Conclusie

Datagedreven werken gaat over op welke manier uw organisatie besluiten neemt, beleid maakt en aangestuurd wordt. Het is iets van de gehele organisatie en van iedereen die werkt in de organisatie.

Wilt een verdiepend gesprek over datagedreven werken in uw organisatie? Neem dan contact op met Mariëlle Hulsegge, 085-4012987, m.hulsegge@nativeconsulting.nl.

Delen via

Actueel

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

13 mei 2022

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

Common Ground datagedreven werken

01 mei 2022

Common Ground datagedreven werken

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

26 april 2022

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening

24 maart 2022

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening