De 5 uitdagingen van 2020 in het I&A-domein

08 januari 2020

De 5 uitdagingen van 2020 in het I&A-domein

Allereerst wensen de collega’s van Native u een gezond, gelukkig en succesvol nieuw jaar toe! Natuurlijk is in 2020 de implementatie van de Omgevingswet een grote opgave voor de gemeenten. Daarnaast zien wij voor 2020 diverse uitdagingen in het I&A-domein van gemeenten die grote impact (kunnen) hebben. Hierbij onze top 5:

1. Bedrijfscontinuïteit als hoogste prioriteit: Het belang van ICT en de afhankelijkheid daarvan voor de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering neemt alleen maar toe. Recente voorbeelden van brand maar ook ransomware maken duidelijk welke risico’s gemeenten lopen als de dagelijkse bedrijfsvoering wordt geraakt. Het organiseren van een uitwijk volstaat niet, een integraal business continuity plan is noodzakelijk. Om risico’s te beperken (mens, systeem en organisatie) en om te zorgen dat de meest vitale onderdelen snel weer beschikbaar zijn als een ernstige verstoring zich toch voordoet.

2. Werken vanuit de Cloud is blijvend: De beweging naar de cloud van applicaties is niet meer te stoppen. Of het nu gaat om Microsoft of leveranciers als Centric en PinkRoccade, allemaal bieden ze bij voorkeur hun applicaties als een dienst aan. Deze ontwikkeling raakt alle onderdelen van I&A. Van de technische infrastructuur die kan krimpen, tot vervallen en veranderende functies omtrent beheertaken, en nieuwe rollen als regievoerder. Dit roept vragen op: hoe gaan we om met onze data, is de beveiliging op orde, hoe lopen de verbindingen en hebben we daar regie op!? De veranderingen voor I&A zijn zo groot dat hier visie en realisatieplan voor nodig is.

3. Data gedreven werken is de hype voorbij: Inmiddels heeft datagedreven werken als de nieuwe heilige graal meer betekenis gekregen. Iedereen ziet inmiddels de waarde van de data die gemeenten bezitten, maar na de eerste pilots met toepassing van data science rijst de vraag: hoe ontwikkelen we door? Wij hebben in verschillende opdrachten geleerd dat het goed om is te leren van deze pilots en ervaringen van andere gemeenten, te bezien waar de organisatie staat, wat de doelen zijn die we willen behalen met de interne en externe data, hoe dit technisch in te richten en organisatorisch te borgen. ‘Bezint, voor u verder gaat’, is wat ons betreft het motto voor 2020.

4. Digitaal vaardige medewerkers als selectiecriterium: Zowel digivaardig, digibewust en digi adapatief zijn vaardigheden voor de gemeentelijke medewerkers van 2020. De vooruitsnellende digitalisering van de maatschappij, maar zeker ook de organisatie en de processen stelt hoge eisen. De verwachting is dat meer dan de helft van de gemeentelijke processen binnen nu en zeven jaar geconfronteerd wordt met digitale innovatie. Deze ontwikkeling vraagt van HRM en het management een strategische visie te ontwikkelen hoe wordt omgegaan met verdwijnen van oude en ontstaan van nieuwe taken, een kennis- en vaardigheden shift en werving en selectie op basis van een strategische personeelsplanning.

5. e-dienstverlening 3.0 de volgende ontwikkelstap: Na het digitaal kunnen aanvragen van diensten met formulieren (1.0), en vervolgens de opkomst van dienstverleningsproducten met pre-fill (2.0), wordt nu geëxperimenteerd met automatische afhandeling van aanvragen en producten door de klant (3.0). Het ‘denken’ vanuit de klant / burger / ondernemer wordt leidend en steeds minder de processen en systemen van de gemeentelijke organisatie. Het ontwikkelen van een dienstverleningsvisie hangt daardoor samen met de innovatieve ICT-toepassingen die beschikbaar zijn. E-dienstverlening vraagt om een integrale e-dienstverleningsvisie.

Een of meerdere van bovenstaande uitdagingen spelen mogelijk ook in uw organisatie. Wilt u vrijblijvend hierover een keer sparren met een van onze adviseurs neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Dit kan per mail: info@nativeconsulting.nl of via 085-4012987 onder verwijzing naar onze nieuwsbrief.

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?