De digitale transformatie is Mensenwerk

11 november 2021

De digitale transformatie is Mensenwerk

Regelmatig begeleidt Native consulting klanten bij het opstellen van een informatievisie om koers te bepalen voor de digitale transformatie van een organisatie. In de vorige nieuwsbrief, ‘Informatievisie bij de tijd’, zijn een aantal aspecten benoemd die niet mogen ontbreken in een informatievisie. Eén daarvan is: digitale inclusie. Deze nieuwsbrief gaat hier verder op in.

Inmiddels wordt steeds vaker onderkend dat digitale inclusie een belangrijk onderdeel is van het transitieproces. Bevorderen van digitale volwassenheid van de organisatie en medewerkers kan alleen maar met medewerkers en vraagt iets van het verander- en lerend vermogen van een organisatie. Diverse organisaties vinden het lastig om hier richting aan te geven.

Adviseurs van Native werken regelmatig samen met informatieprofessionals van een klant aan het opstellen van een informatievisie. In diverse werksessies is ‘digitale inclusie’ en ‘digitale vaardigheden’ van medewerkers en managers een terugkerend thema.
Dit thema is vaak een onderbelicht onderdeel van de veranderopgave van de digitale transformatie. Om het thema een prominente positie te geven zijn de volgende interventies gewenst:

• Geef de (strategische) HR-adviseur vanaf het begin een actieve rol in de veranderopgave van de digitale transformatie. Digitaal werken is en blijft tenslotte ‘mensenwerk’. Het zorgt voor een reframing van de veranderopgave (techniek, processen en menselijk handelen) en verankering van digitale competenties in het strategisch personeelsmanagement;

• Onderken tot op directieniveau dat investeren in digitale inclusie nodig is om de IV-ambities in de praktijk te realiseren en IV-investeringen rendabel te maken;

• Hanteer een veranderstrategie waarin individueel eigenaarschap voor de eigen digitale ontwikkeling het uitgangspunt is. Door bijvoorbeeld: medewerkers vanaf het begin te betrekken in ontwikkeling van digitale toepassingen en oplossingen, digitale weerbaarheid te vergroten door trainingen te combineren met intervisie op basis van casuïstiek uit de praktijk; en in wervingsbeleid digitale vaardigheden als eis mee te nemen;

• Geef de lijnmanager een prominente rol in het stimuleren van digitaal eigenaarschap en zorg dat digitale weerbaarheid en vaardigheden een regulier onderdeel worden van het POP-gesprek;

• Werk programmatisch, door digitale inclusie niet op zichzelf te beschouwen, maar als onderdeel van de totale veranderopgave. Concrete veranderingen op de werkvloer zijn de beste aanknopingspunten om inclusiviteit betekenis te geven.

Is bovenstaand vraagstuk herkenbaar voor jouw organisatie? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw ervaringen of visie hierop. Wil je eens vrijblijvend sparren hierover, neem dan contact op met Rob Cortjens: r.cortjens@nativeconsulting.nl / 085-4012987.

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?