Digitaal klaar voor de Omgevingswet binnen één jaar

15 januari 2020

Digitaal klaar voor de Omgevingswet binnen één jaar

De afgelopen tijd hebben wij opgemerkt dat er diverse gemeenten zijn die nog niet actief zijn begonnen met het gereed krijgen van de noodzakelijke informatievoorziening voor de Omgevingswet. Deze nieuwsbrief is specifiek voor die gemeenten. Vragen als: waar start je, wat geef je prioriteit, en hoe krijg je de digitale basis voor de Omgevingswet gereed, staan hier bij centraal. Ons advies om op 01-01-2021 de basis klaar te hebben kunt u vinden in de tekst hieronder.

U heeft op dit moment nog minder dan 1 jaar om de basis technisch gereed en operationeel te krijgen. Daarbij kost ook het leren werken met de nieuwe instrumenten, het testen en trainen plus eventuele procesveranderingen minimaal een aantal maanden voordat dit duurzaam is geborgd in de organisatie. Eigenlijk moet u dus zorgen dat u rond de zomer van 2020 al klaar bent…!

Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ verdeelt alle werkzaamheden grofweg in 3 delen: Wetgeving, Anders werken en het Digitaal Stelsel. In deze nieuwsbrief gaan we alleen in op het derde deel: het Digitaal Stelsel (hierna DSO). Voor meer informatie over de andere onderwerpen verwijzen we naar de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Laat u niet intimideren door de zeer uitgebreide informatie en complexiteit rondom het Digitaal Stelsel. Vanuit Native helpen we graag om het iets concreter en compacter te verwoorden: De minimale eis waar het qua informatievoorziening om gaat is het aansluiten van de plansoftware en de VTH-applicatie op het DSO. Meer specifiek; de DSO-LV en de LVBB. Om dit nog op tijd te kunnen realiseren adviseren wij de volgende stappen:

  • Stel een programma/project Omgevingswet samen, en regel de governance op alle afzonderlijke onderdelen zodanig dat er geen misvatting kan ontstaan over mandaat en bevoegdheden van de bijbehorende onderdelen.
  • Stel een projectleider aan voor het onderdeel Informatievoorziening Omgevingswet en organiseer een multidisciplinaire projectgroep (RO, VTH, I&A, eventueel JZ).
  • Inventariseer het huidige applicatielandschap rondom de RO en VTH applicaties.
  • Haak de juiste mensen aan: naast de projectleden ook ad hoc rollen als beleidsmedewerkers, een CISO, inkoopadviseur, communicatie adviseur, etc.
  • Prioriteer en elimineer o.b.v. de ‘Roadmap invoering Omgevingswet Gemeenten’ wat voor jouw gemeente het meest cruciaal is en maak daar waar nodig keuzes.
  • Actualiseer (update of vervang) je plansoftware en VTH-applicatie.
  • Leg de nodige digikoppelingen en sluit technisch aan op de DSO-LV (plan je alvast voorlopig in).

Goede interne en externe samenwerking zijn cruciaal om bovenstaande stappen op tijd af te krijgen, want de technische aansluiting staat natuurlijk niet op zichzelf. Aanpassingen van processen, beleidsplannen, juridische wijzigingen en het ‘Anders werken’ vragen allemaal om aandacht en gedegen en nauwkeurige afstemming. Het is daarom belangrijk een samenhangend en holistisch programma op te tuigen waarin al deze elementen goed worden vertegenwoordigd en op elkaar worden afgestemd. Extern zou de focus vooral moeten liggen op het goed samenwerken met de gekozen leveranciers, het VNG programma en het uitwisselen van kennis en best practices bij andere gemeenten en/of adviesbureaus.

Gemeenten volgen hierbij verschillende scenario’s om te voldoen aan de DSO elementen. Van minimale inspanning tot complete en algehele realisatie en implementatie. Als u tot een gemeente behoort die nog niet is begonnen, dan is dit ons advies: Begin direct en beperk je tot het minimum. Maar, ga niet overhaast te werk. Aan zo’n groot complex vraagstuk zitten namelijk altijd risico’s. De belangrijkste voor nu zijn toch wel de capaciteit die zowel intern als bij leveranciers onder druk staat, kennis en kunde m.b.t. de Omgevingswet en/of DSO die misschien nog niet voldoende aanwezig is en de samenhang met andere projecten.

Voor meer informatie of ondersteuning op het gebied van de Omgevingswet en DSO kunt u contact opnemen met ons via tel: 085 – 4012987.

Delen via

Actueel

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

04 juli 2024

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

30 mei 2024

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

16 mei 2024

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

02 mei 2024

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!