Dit komt eraan en nog veel meer: een vooruitblik op het jaar 2022

13 januari 2022

Dit komt eraan en nog veel meer: een vooruitblik op het jaar 2022

De afgelopen twee jaar stonden voor veel mensen in het teken van aanpassen. Al twee jaar werken we hybride vanuit thuis. Hoe dat komend jaar zal zijn, is moeilijk te voorspellen, maar het lijkt er op dat hybride werken het ‘nieuwe normaal’ wordt. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dat zal zeker het nodige stof doen opwaaien en wederom gepaard gaand met allerlei Corona-beperkingen? Daarnaast zijn het voor veel gemeenten spannende tijden met de verdere digitalisering van de overheid en de inwerkingtreding van de Wet open overheid (mei 2022) en de Omgevingswet (januari 2023).

De gemeenteraadverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. Een spannende en hectische tijd van campagne voeren, stemmen, een nieuwe raad, coalitieonderhandelingen, het opstellen van het coalitieakkoord en het vormen van een nieuw college. We hebben gezien dat landelijk een coalitie samenstellen erg ingewikkeld kan zijn, ook op lokaal niveau is dit niet altijd een eitje. De lokale politieke praktijk verschilt van gemeente tot gemeente. Goed gebruik maken van de kennis en kunde van ambtenaren is daarbij essentieel belang tijdens het formatieproces. Op landelijk niveau heeft de coalitie onderkend dat digitalisering niet meer weg te denken is als een prominent beleidsthema. Dit heeft geleid tot een Staatssecretaris voor Digitalisering. Wordt digitalisering in jouw gemeente ook van strategisch belang?

De digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur en de samenleving. Bij digitaliseren gaat het niet alleen om nieuwe technieken, apparaten of software, het gaat vooral ook hoe de mens het toepast (of kan toepassen) in het dagelijks leven. Native neemt in de digitale transformatie opdrachten, de menselijke maat als uitgangspunt. Uiteindelijk gaat het er om hoe de mens met digitalisering om gaat en wat de impact hiervan is op de mens. Mensen zijn de sleutel tot het succes van elke digitaliseringsstap! Dit wordt in het landelijke coalitieakkoord onderkend.

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. Het grote verschil tussen de Woo en de Wob is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Dit brengt uitdagingen met zich mee zoals het vindbaar en uitwisselbaar maken en het ontsluiten en archiveren van informatie. Maar de grootste uitdaging is het verandervermogen en de mindset van de organisatie. Het is namelijk best spannend als iets openbaar wordt voor algemeen publiek. Tegelijkertijd kun je ook niet alles delen in het kader van openbare veiligheid. De Wet open overheid zorgt ervoor dat informatie niet alleen voor de gemeente is, maar ‘eigendom’ wordt van alle inwoners van de gemeente. Hoe doe je dat op een evenwichtige wijze?

“Hoe dat het komende jaar zal zijn, is moeilijk te voorspellen, het belooft wederom een spannend jaar te worden”

Het moge duidelijk zijn dat er dit jaar weer veel op ons af komt. Dit vraagt om een gemeentelijk apparaat dat zijn kennis, vaardigheden en competenties vergroot op het gebied van de impact van digitaliseren op de samenleving. Al met al wordt 2022 het jaar van de te benutten kansen.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen sparren over de aanpak voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via m.schoonenboom@nativeconsulting.nl of bel 085-4012987.

Donatie
Zelf blijven wij ook met onze tijd mee gaan. Wij vinden dat fysieke relatiegeschenken niet meer in de huidige tijdsgeest passen. Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld maar dit ritueel is niet meer passend: spullen die je vaak niet nodig hebt, verpakt in een hoop afval. Om deze reden hebben wij besloten om het geld wat wij normaliter gebruiken voor relatiegeschenken aan het einde van het jaar te doneren aan goede doelen. Hierdoor voegen wij nog wat extra meerwaarde toe aan de maatschappij.

Wij hebben een donatie gedaan aan “Make a wish” en “Voedselbank Nederland”.

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?