Doorontwikkeling datagedreven werken

27 augustus 2020

Een klantcase van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datagedreven werken heeft als doel het bijdragen aan het optimaal inzetten van je gegevens om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Hierbij spelen veel aspecten een rol. Welke bedrijfsdoelstellingen willen we ondersteunen met datagedreven werken? Welke kennis is er al in huis? Voldoen we aan de AVG en houden we voldoende rekening met de ethische aspecten?

Native werkt al een tijd lang op het snijvlak van business en ICT. Dit is precies het speelveld waar datagedreven werken zich afspeelt en waar onze expertise zich bevindt. Wij gebruiken deze expertise onder andere om te bepalen op welke vlakken uw dataproject extra aandacht nodig heeft. Onze scan datagedreven werken identificeert deze vlakken en deze vertalen wij in een stappenplan om datagedreven werken efficiënt door te ontwikkelen.

De vraag

Zo kwam de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met de volgende vraag: “Wij zijn in januari 2019 gestart met het programma informatiegestuurd werken. We zijn nu op het punt aanbeland dat we een vervolgstap moeten maken. Onze vraag aan Native is: “Wat is de meest effectieve manier om datagedreven werken verder door te ontwikkelen? Wat is de eerstvolgende logische en haalbare stap die we kunnen zetten?

Onze aanpak

Allereerst is de scan afgestemd op de Omgevingsdienst. Welke mate van detail willen we meten? En bij welke collega’s meten we? Welke van de 21 gemeten criteria vindt de Omgevingsdienst erg belangrijk en willen we extra aandacht aan besteden? Vervolgens wordt met behulp van een enquête en interviews vastgesteld wat de huidige stand van zaken is. Deze wordt afgezet tegen de minimale, gewenste en optimale situatie. Vervolgens is er een stappenplan opgesteld voor de doorontwikkeling van datagedreven werken met oog voor haalbaarheid en impact. Dit leidde tot een drietal sporen die we op een A0 poster zichtbaar hebben gemaakt. De presentatie aan de directie aan de hand van de ontwikkelde A0-poster leverde een waardevolle discussie op en resulteerde in de gewenste inzichten om datagedreven werken door te ontwikkelen in de Omgevingsdienst.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: “Het traject en de gevoerde gesprekken hebben ons enorm geholpen in bepalen wat we gaan doen. We zagen zoveel mogelijke acties en juist deze scan heeft ons inzicht gegeven in de activiteiten die de grootste impact op succesvol informatiegestuurd werken zullen hebben. We zien door de bomen het bos weer. We zijn zelfs voor de definitieve oplevering al begonnen met het in gang zetten van de eerste acties.”

Wilt u graag weten hoe datagedreven werken meer vorm kan krijgen binnen uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij geven u graag een uitleg over de mogelijkheden. Mariëlle Hulsegge, 085-4012987, info@nativeconsulting.nl.

Delen via

Actueel

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

13 mei 2022

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

Common Ground datagedreven werken

01 mei 2022

Common Ground datagedreven werken

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

26 april 2022

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening

24 maart 2022

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening