Een centraal Datawarehouse kan wachten

07 april 2020

Een centraal Datawarehouse kan wachten

De discussie over het wel of niet inrichten van een Datawarehouse (DWH) ter ondersteuning bij de invoering van het Datagedreven werken, blijft boeiend. De verschillende zienswijzen hebben te maken met de invalshoek van waaruit het DWH wordt ingericht en ook met het doel waarom er datagedreven wordt gewerkt.

In onze optiek is het DWH ter ondersteuning van het datagedreven werken en is de behoefte naar rapportage en analyse vanuit de organisatie bepalend. De vraag rijst dan ook: “Hoe hoog is de noodzaak om vroegtijdig een centraal DWH in te richten?” Elk vakdomein opereert nog veelal afzonderlijk en elkaars data is vaak niet relevant. Externe data vaak wel.

Om deze reden geloven wij meer in Datamarts, integrale omgevingen voor domeinen (sociaal domein, openbare ruimte ed.) en eventueel een kleine centrale omgeving voor de juiste uniforme referentiegegevens. Denk hierbij aan organisatiestructuren, financiële structuren en data, inwoners en ondernemersgegevens en externe data zoals demografische en referentie gegevens.

Uiteraard geldt wel dat bij het inrichten van de Datamarts daarvoor specifieke tooling wordt ingezet. De data moeten gevalideerd, gestructureerd en ontkoppeld van de bronsystemen worden aangeboden. Een centraal DWH kan op deze wijze stap voor stap worden ingericht, al naar gelang de behoefte die zich aandient. Dit levert een tijds- en kostenbesparing op ten opzichte van het starten vanuit het volledig ingericht DWH waarvan je vooraf niet exact weet welke gegevens je daadwerkelijk gaat gebruiken.

De adviseurs van Native zullen altijd kijken naar de mogelijkheden om vanuit de vraag de benodigde data architectuur en de architectuur van de technische omgeving te ontwikkelen, in plaats van uit het aanbod van bestaande tooling de architectuur op te zetten. Dat vereist vanaf het begin een actieve rol van de gebruikers in de domeinen om hun vragen en behoeften duidelijk te maken. Dit proces begeleiden wij graag. Het positieve effect is dat de gebruikers sneller hun eerste rapportages en analyses krijgen waardoor ze hun vragen en behoeften verder kunnen ontwikkelen. En zo op interactieve wijze de uitbouw en ontwikkeling samen met het datateam vormgeven. Het oude credo “Think big, start small” geldt nog steeds!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of overige onderwerpen rondom de digitale transformatie van uw organisatie? Stuur dan een mail naar info@nativeconsulting.nl en wij nemen contact met u op.

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?