Grip op informatievoorziening door werken onder architectuur

16 oktober 2022

Grip op informatievoorziening door werken onder architectuur

Informatielandschappen van gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Onder andere de digitale transformatie heeft voor een toename van het aantal applicaties, systemen en informatiestromen gezorgd. Maar belangrijker nog, ze zijn gekoppeld, hebben een onderlinge afhankelijkheid en integreren met verschillende landelijke en lokale (basis)registraties en voorzieningen. Met als gevolg een complex en (soms) onsamenhangend informatielandschap wat bij verbetering, vervanging of vernieuwing ervan leidt tot problemen. Organisaties komen er achter dat ze niet precies weten welke applicaties ze raken of welke werkprocessen ze overhoop halen. De oplossing: werken onder én aan architectuur.

Spaghetti zonder grip

Het gebruik van zaaksystemen, documentmagazijnen, digitale procesondersteuning, integrale inkoopapplicaties, gekoppelde HRM systemen, digitale toegang, autorisatie oplossingen, etc. hebben bij organisaties gezorgd voor een spaghetti aan koppelingen, applicatieverbanden en procesrelaties. Ook met de opkomst van Common Ground en het 5-lagen principe is er een steeds groter wordende behoefte aan grip op de informatievoorziening.

Werken onder architectuur voorkomt verstoring van de informatievoorziening als gevolg van vernieuwing, verbetering of vervanging. Veel organisaties zijn al langere tijd doordrongen van het feit dat werken onder architectuur zorgt voor een betere afstemming tussen strategie en operatie en tussen business en IT. En dat het inzicht geeft in de huidige en gewenste inrichting en samenhang van de organisatie, processen en informatievoorziening. Inzicht in, en daarmee grip op, en daarmee inzicht in, de architectuur verbetert de kwaliteit van oplossingen, en het vereenvoudigt de ontwikkeling en het onderhoud.

We zien met name het laatste jaar dat de vragen die we krijgen op het gebied van architectuur veranderen. Niet alleen de vragen die we eerder ook kregen, zoals het in kaart brengen van een applicatie- en informatielandschap, maar veel meer over hoe je als organisatie architectuur kunt inzetten om je bedrijfsvoering te verbeteren.

Native pakt dit vraagstuk aan in drie stappen: 

1. Bewustwording 

Door middel van bewustwordingsworkshops zorgen we dat de belangrijkste onderwerpen op het gebied van architectuur aan bod komen. De vraag WAAROM werken onder architectuur zal voor alle deelnemers duidelijk worden doordat we onderstaande onderwerpen raken:

  • Wat verstaan we onder architectuur – nadere uitleg van de breedte van het onderwerp;
  • Werken onder architectuur en architectuurprincipes;
  • Taken en rollen voor architectuur binnen een I&A afdeling en de organisatie;
  • Inzicht creëren door architectuurplaten – welke zijn er en welk doel en bereik hebben ze;
  • Borgen architectuur in processen.

 

In aanvulling op de bewustwordingsworkshop wordt voor de organisatie het principe van Werken onder Architectuur uitgewerkt in heldere kaders en procesafspraken. Zodat de organisatie weet hoe deze toe te passen, hoe de processen hiervoor zijn ingericht en binnen welke kaders gewerkt wordt.

2. Inzicht door informatie-architectuurplaten

Native bouwt informatie-architectuurplaten waarop de samenhang van applicaties, data, koppelingen en externe verbindingen integraal getekend zijn. Deze platen realiseren we met behulp van Excel en Visio. Hierbij is Excel de bron voor de weergave in Visio.

Ook kunnen we de architectuurplaten creëren in een tool zoals BlueDolphin van ValueBlue.

Uitgangspunt is dat het opbouwen van de architectuurplaten een samenspel is met medewerkers van het team Informatievoorziening en het team applicatiebeheer. Zij overzien de applicaties en belangrijkste datastromen en verbindingen per domein. Door een verbinding te leggen tussen applicaties en processen wordt er nog meer waarde voor de gehele organisatie gecreëerd.

3. Doel architectuur

Naar aanleiding van de gehouden bewustwordingsworkshop bepalen we in gezamenlijkheid wat de exacte doel architectuur is. Hierin wordt de opzet van de taken en rollen en daarmee de functies die belegd moeten worden uitgewerkt, de afspraken en de principes rondom de architectuur uitgewerkt en ingepast in de werkwijze en positie van de afdeling I&A. Werken onder architectuur wordt hiermee geborgd in de processen en de governance rondom informatievoorziening en het gebruik van data.

In deze stap helpen we de organisatie ook de meerwaarde van werken onder architectuur in te zien. Het ontwikkelen naar een enterprise architectuur aanpak geeft een organisatie grip op processen, applicaties, data en de samenhang daartussen. Dit inzicht is waardevol voor zowel de business kant als de I&A kant door de integrale blik waarmee impact analyses eenvoudig en betrouwbaar worden.

Vragen?

Is architectuur in jouw organisatie een vraagstuk waar je mee worstelt en zoek je een partij die je daarbij kan helpen? Of ben je op alleen zoek naar een overzichtelijk en toepasbaar overzicht van je informatielandschap? Neem contact met ons op en maak geheel vrijblijvend een afspraak met Martin van Dijk om jouw specifieke situatie te bespreken.

Delen via

Actueel

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

30 mei 2024

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

16 mei 2024

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

02 mei 2024

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

Data-ethiek: een onmisbaar moreel kompas in het digitale tijdperk

18 april 2024

Data-ethiek: een onmisbaar moreel kompas in het digitale tijdperk