Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

26 april 2022

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad
Datagedreven werken vraagt meer van een organisatie dan een aantal dashboards ontwikkelen. Het vraagt om een organisatiebrede aanpak waarin alle teams een datagedreven cultuur ontwikkelen, waarbij ze data optimaal inzetten om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen en maatschappelijke meerwaarde creeren. Hierbij spelen veel aspecten een rol. Hoe draagt datagedreven werken bij aan onze organisatiestrategie? Hoe zorgen we dat het niet nog een extra taak is, maar medewerkers helpt in hun werk? Welk niveau van datawijsheid hebben we en waar willen we naar toe groeien? Voldoen we aan de AVG en houden we voldoende rekening met de ethische aspecten?
De vraag van de gemeente Meierijstad

Wij zijn al enige tijd bezig met datagedreven werken. We zijn nu op zoek naar het strategisch verankeren van datagedreven werken en het doorontwikkelen naar een datagedreven organisatie. Onze vraag aan Native is: “Hoe vertalen wij op strategisch en tactisch niveau de behoefte aan datagedreven werken naar inrichtingskeuzes, ontwerp en implementatie? Hoe pakken we dit gestructureerd aan?

Native heeft voor het implementeren van datagedreven werken bij lokale overheden een methodiek ontwikkeld die we ook voor Meijerijstad hebben toegepast. De zogenaamde routekaart datagedreven werken is hierbij een belangrijk onderdeel.

 

Onze aanpak

Allereerst zijn er inspiratie- en visiesessies gehouden met het college, de directie en leidinggevenden en de strategisch beleidsmedewerkers. Wat is datagedreven werken precies en wat kan het opleveren? En wat is de visie op datagedreven werken van de gemeente Meierijstad? Welke randvoorwaarden zijn er?

Vervolgens is er een nulmeting uitgevoerd waarbij de huidige stand van zaken en de gewenste situatie over 5 jaar in kaart gebracht is. Aan de hand van de verkregen informatie is een strategische aanpak opgesteld en afgestemd.

Na afstemming van de strategisch aanpak met directie en college is deze vertaalt naar een stappenplan voor de komende 3 jaar en verwerkt in een overzichtelijke A0-poster. De presentatie aan het college en directie aan de hand van deze poster leverde veel draagvlak op om datagedreven werken verder door te ontwikkelen.

Inmiddels zijn we bezig met de uitvoering van de routekaart en zijn de eerste resultaten behaald. Zo is er een portaal opgeleverd waarin alle reeds bestaande dashboards en kaarten verzameld zijn en dus vindbaar zijn voor alle medewerkers. Ook is de architectuur geoptimaliseerd voor toekomstige ontwikkelingen. Tot slot is de ontwikkeling van datawijsheid voor de medewerkers en ethisch normenkader gestart.

“Datagedreven werken leeft nu in de organisatie. Collega’s zijn er mee bezig en het is onderwerp van gesprek. Door het volgen van de routekaart is de voortgang voor iedereen inzichtelijk, dat motiveert enorm”

Het stappenplan is door Native omgezet in een overzichtelijk A0 poster die voor interne communicatie gretig gebruikt wordt:
Wil je graag weten hoe je jouw organisatie verandert in een datagedreven organisatie? Wij denken en praten graag met je mee. Neem contact op met Mariëlle Hulsegge:

m.hulsegge@nativeconsulting.nl 085-4012987

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?