Microsoft 365 een oplossing of een probleem?

11 mei 2023

Microsoft 365 een oplossing of een probleem?
Microsoft 365 een oplossing of een probleem?
We zijn het al bijna vergeten, de periode waarin iedereen gedwongen thuis moest werken vanwege Corona. Gemeenten moesten noodzakelijkerwijs snel schakelen en de gebruikers de mogelijkheid bieden om op afstand samen te werken en te vergaderen. Voor veel gemeenten was Microsoft Teams de oplossing. Nu zijn we een paar jaar verder en de ontwikkeling van het gebruik van Microsoft 365 bij gemeenten is snel gegaan en er zijn steeds meer mogelijkheden die worden benut.
Lang leve de vrijheid

Het juist inzetten en beveiligen van Microsoft 365 is één van de grote problemen die op dit moment bij veel gemeenten speelt. Door corona is Microsoft 365 onder hoge druk binnen gemeentes in gebruik genomen, maar hierbij is vaak onvoldoende aandacht geweest voor beleid, richtlijnen en gebruikersadoptie. Met als gevolg een omgeving die volledig ‘open staat’ waarin medewerkers kunnen doen en laten wat zij prettig vinden, delen van bestanden met externen, het aanmaken van Teams (en kanalen) en de mogelijkheid om overal bestanden op te slaan met daarin mogelijk privacygevoelige gegevens. Of waarbij de omgeving juist beperkt is tot alleen het vergaderen via Teams.

Microsoft 365 is geen bijzaak

De mogelijkheden binnen Microsoft 365 zijn haast onbeperkt en het is verleidelijk om al die mogelijkheden voor je organisatie in te zetten. Techniek is echter niet leidend, maar moet een organisatie ondersteunen. Het beheer van Microsoft 365 is complex en vereist veel kennis en kunde. Het is een belangrijk onderdeel geworden van het applicatielandschap. Daarom is een stevig inrichtingsfundament met spelregels noodzakelijk vóór het verder uitrollen van Microsoft 365 functionaliteit.

Wettelijke ontwikkelingen

In één van onze eerdere nieuwsbrieven “Informatiewetten: Breng de impact en samenhang in kaart” zijn we ingegaan op alle wettelijke ontwikkelingen die op gemeenten afkomen, en hoe een integrale en praktische aanpak voor jouw organisatie van belang is om grip te krijgen op de huidige én toekomstige informatiehuishouding. Maak Microsoft 365 integraal onderdeel van deze aanpak. Onderzoek welke wet- en regelgeving van toepassing is op je platform en welke mogelijkheden er zijn om deze wetten te ondersteunen. Denk hierbij aan de nieuwe archiefwet, Wet open overheid (WOO) of de BIO.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Microsoft 365 op zichzelf niet voldoende is om te voldoen aan alle eisen van de verschillende wetten. Het is aan gemeenten om te zorgen voor een gestructureerde informatiearchitectuur inclusief een duidelijk beleid voor het beheer van documenten en informatie. De complexiteit van wet- en regelgeving maakt het belangrijk om de basis goed op orde te hebben.

Hoe nu verder?

Maak Microsoft 365 onderdeel van het strategisch beleid:

  • Welke gegevens worden in Microsoft 365 opgeslagen?
  • Moeten gegevens worden gearchiveerd?
  • Hoe gaan we om met bewaartermijnen?
  • Wat doen we met privacygevoelige gegevens?
  • Hoe ga je de informatie toegankelijk maken? Via Teams of SharePoint?
  • Welke documenten mag je opslaan in Microsoft 365 en welke moet je opslaan in het zaaksysteem?

Ons advies:

  • Maak mensen verantwoordelijk!
  • Leg taken en rollen vast, beleg verantwoordelijkheden.
  • Bepaal wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, wie controleert en wie indien nodig bij stuurt.

Organisatieontwikkeling

Betrek de gehele organisatie bij de implementatie en/of doorontwikkeling van Microsoft 365. Zorg dat er voldoende technische én functionele kennis in huis is bij de start van een nieuw project om de mogelijkheden van Microsoft 365 goed te benutten. Gebruikersadoptie is essentieel voor het succesvol inzetten van Microsoft 365 binnen een organisatie. Organiseer voldoende training en opleiding voor diverse gebruikersgroepen en maak een duidelijk stappenplan voor uitrol van Microsoft 365 onderdelen. Bepaal samen met de organisatie op welke manier communicatie en ondersteuning er voor gebruikers uit gaat zien.

Vragen? 

Is het gebruik van Microsoft 365 in jouw organisatie ook een vraagstuk waar je mee worstelt? En zoek je een partij die je kan ondersteunen bij het opstellen van een programma van eisen of bij het uitvoeren van een nulmeting van de huidige situatie? Neem dan contact op met Maarten Derksen of Maikel Hof.

Delen via

Actueel

Zomerreces voorbij: de digitale revolte heeft niet stil gestaan

18 september 2023

Zomerreces voorbij: de digitale revolte heeft niet stil gestaan

Zomeroverpeinzingen over de digitale transformatie: een uitdaging en een uitnodiging

06 juli 2023

Zomeroverpeinzingen over de digitale transformatie: een uitdaging en een uitnodiging

Impact analyse Wmebv en Wdo: 1+1=3

23 juni 2023

Impact analyse Wmebv en Wdo: 1+1=3

Overheid 360: kennisdelen over de digitale overheid

15 juni 2023

Overheid 360: kennisdelen over de digitale overheid