Op weg naar datagedreven werken

03 maart 2021

Op weg naar datagedreven werken

Datagedreven werken, een begrip dat bij steeds meer organisaties op de radar verschijnt. Een interessante ontwikkeling waar ook lokale overheden hun voordeel uit kunnen halen door:

 • het nemen van goed onderbouwde beslissingen,
 • het maken van strategische beleidskeuzes en
 • het ondersteunen van uw inwoners en bedrijven met slimme producten, klantvriendelijke processen en goede informatie.

Met behulp van data kunnen lokale overheden kansen benutten die kunnen bijdragen aan het oplossen van steeds complexere maatschappelijke vraagstukken. Native Consulting heeft een routekaart ontwikkeld, als hulpmiddel, om van plan naar gestructureerde en succesvolle implementatie van datagedreven werken te komen.

Nulmeting

Het succesvol datagedreven gaan werken met uw organisatie start met het bepalen waar u nu staat en wat uw ambitie is. Door het uitvoeren van een nulmeting krijgen we hier inzage in. Deze nulmeting voert Native uit met behulp van haar volwassenheidsmodel (zie routekaart). Native gaat in gesprek met de gehele organisatie, van directie tot specialist tot eindgebruiker, om de huidige status in kaart te brengen en de ideeën en ambities te achterhalen omtrent datagedreven werken.

Routeplan voor uw organisatie

Na de nulmeting stellen we een helder routeplan op voor de route naar de gewenste situatie. Hiervoor gebruiken we de Native routekaart voor datadreven werken. Deze bevat de praktische activiteiten die uitgevoerd moeten worden om te groeien richting de gewenste situatie. Hierbij gelooft Native in een hybride aanpak. In deze hybride aanpak worden tegelijkertijd dataprojecten uitgevoerd en de noodzakelijk randvoorwaarden aangepakt (zoals bijvoorbeeld infrastructuur of cultuurverandering). De dataprojecten worden kort cyclisch aangepakt in multidisciplinaire teams met de juiste mensen en de benodigde expertise.

Integrale aanpak langs 5 sporen

Datagedreven werken omvat meer dan techniek en gegevens. In het volwassenheidsmodel en de roadmap hanteren wij vijf sporen waarlangs ontwikkelingen nodig zijn:

 • Leiderschap & Cultuur
 • Organisatie & Governance
 • Mensen & Lerend vermogen
 • Informatie & Techniek
 • ​​Privacy, Ethiek & Beveiliging

Inspiratie en visie

Het opstellen van een visie op datagedreven werken voor uw organisatie is daarbij onontbeerlijk. Wij hebben daarom ook een Inspiratie- en visiesessie ontwikkeld om het college, de directie en het management te inspireren en mee te nemen in datagedreven werken. Wat houdt het nu eigenlijk precies in? Welke inspirerende voorbeelden zijn er? En wat is de visie op datagedreven werken van uw organisatie? Binnen welke kaders en randvoorwaarden?

Kortom

Een succesvolle implementatie van datagedreven werken vraagt om:

 • een toekomstgerichte en integrale strategie en visie;
 • een breed veranderperspectief (de 5 sporen) en
 • maakt een samenhangende gestructureerde aanpak (routeplan) noodzakelijk.

 

Routekaart A0 poster

 

Wil je een Native Routekaart in pdf ontvangen? Of eens met ons over dit onderwerp van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan directe ondersteuning? Wil je een verdiepend gesprek? Neem dan contact op met Mariëlle Hulsegge, 085-4012987, m.hulsegge@nativeconsulting.nl. Je kunt ook onderstaand formulier invullen, dan nemen we contact op met jou.

Contact

Delen via

Actueel

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

13 mei 2022

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

Common Ground datagedreven werken

01 mei 2022

Common Ground datagedreven werken

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

26 april 2022

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening

24 maart 2022

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening