QuickScan I&A – thermometer digitale transformatie

14 januari 2021

De digitale transformatie is niet een keuze, maar is gewoonweg gaande. Elke gemeentelijke organisatie maakt bewust of onbewust deel uit van deze transformatie. De wereld verandert sneller dan de organisatie het kan bijhouden. U wilt wendbaar zijn en daar heeft u een goed functionerend en adequaat ingerichte I&A-organisatie voor nodig.

Een goed functionerend I&A-organisatie kan een enorme versneller zijn en oplossingen bieden voor de complexe maatschappelijke opgaves. Is uw I&A-organisatie ‘fit’ genoeg om deze uitdagingen aan te gaan? Stelt u zich de vragen: Bent u goed toegerust voor de opgave van morgen? Waar staat de I&A-organisatie? Is er inzicht in de werkwijze, capaciteit en kwaliteit? Ligt er een goed I&A beleidsplan en zo ja ligt het in de kast of wordt het “geleefd” in de organisatie? Is er een recente Cloud strategie? Is de privacy & beveiliging op het gewenste niveau? Worden applicaties goed beheerd? Wordt er efficiënt gewerkt op basis van architectuur en bent u klaar voor Common Ground? Is er uitbreiding van formatie nodig? Wordt er goed samengewerkt met de business? Moet I&A zich anders positioneren in de organisatie? Allemaal terechte en noodzakelijke vragen.

Bij diverse gemeenten hebben we recent een onderzoek uitgevoerd naar de staat van I&A en een antwoord gegeven op deze vragen door middel van een QuickScan. We kijken daarbij verder dan plannen en procedures. We kijken ook naar de cultuur in de organisatie, naar leiderschap en het lerend vermogen in de organisatie. Essentiele ingrediënten om wendbaar te kunnen zijn.

We gaan bij de uitvoering van een QuickScan thematisch aan de slag, dit zijn de ingrediënten:

  • Digitaal leiderschap en aansluiting management op informatie organisatie 
‘Digitale transformatie begint in de top’. Ondanks de ideeën over ‘bottom-up’ management: (top)management is cruciaal voor het vormgeven van succes. De informatie organisatie en het management dienen elkaar te vinden en te begrijpen.
  • Organisatie van projecten en programma’s 

Als de beleidsdoelstellingen helder zijn, kunnen deze worden vertaald in noodzakelijke en gewenste projecten en activiteiten. Dit vraagt zorgvuldig management ten aanzien van prioritering, beheersing en het beschikbaar stellen van middelen.

  • Kwaliteit van de ondersteunende systemen en het functioneel beheer 

Om te kunnen profiteren van de kansen die informatievoorziening kan bieden, is het van belang dat medewerkers gebruik kunnen maken van systemen die aansluiten op de functionele behoefte. Dit stelt eisen aan systemen en functioneel beheer.

  • Voorbereid op de toekomst, ruimte voor groei en ontwikkeling 

Versnelling van technologie stelt andere eisen aan competenties van medewerkers. Ook dient de organisatie wendbaarder te worden. Dit vraagt dat er ruimte bestaat voor experimenten, zuilen worden afgebroken en dat wordt begrepen dat je ‘leert lopen door te vallen’.

  • Werken vanuit architectuur en visie 

Om te begrijpen welke keuzes vandaag gemaakt moeten worden, is het noodzakelijk te begrijpen waar we morgen willen staan. Werken vanuit visie en architectuur maakt dat de energie gericht en succesvol kan worden ingezet.

  • Privacy en informatiebeveiliging 

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid om de belangen van haar inwoners en ondernemers te beschermen. Privacy, security en bedrijfscontinuïteit zorgen er voor dat betrouwbaar en integer wordt omgegaan met deze belangen.

Op basis van analyse van documenten, vergelijking met andere gemeenten, maar bovenal door interviews en interactieve werksessies met beproefde instrumenten gaan we aan de slag. In interactieve sessies komt de onderste steen boven. We leggen de vinger op de zere plek en gaan discussies niet uit de weg. De uitkomst is een rapport met een scherp beeld van waar uw organisatie staat.

Een QuickScan bieden we aan in twee smaken. Een korte snelle scan van 5 dagen, of een uitvoerig onderzoek van 15 dagen. De ingrediënten zijn gelijk, de diepgang verschilt. Met beide varianten geven we praktische en hanteerbare adviezen, passend bij de realisatiekracht van de organisatie. Een QuickScan? Nee, het is meer, het is een thermometer voor de digitale transformatie, een belangrijke stap op weg naar een wendbare organisatie. In alle gevallen presenteren we de resultaten aan het managementteam, college, bestuur en/of de gemeenteraad en nemen we alle stakeholders mee in het advies. Wilt u ook weten waar uw gemeente staat en gericht aan de slag? Neem dan contact met ons op voor meer informatie, Jelle Gotjé, j.gotje@nativeconsulting.nl, tel: 085-4012987.

Delen via

Actueel

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

13 mei 2022

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

Common Ground datagedreven werken

01 mei 2022

Common Ground datagedreven werken

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

26 april 2022

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening

24 maart 2022

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening