QuickScan optimaal Zaakgericht werken

06 februari 2020

QuickScan optimaal Zaakgericht werken

Met zaakgericht werken wil elke organisatie de meerwaarde van de dienstverlening aan burgers en ondernemers zo optimaal laten functioneren door een efficiënte procesinrichting van de interne organisatie. Hiervoor dient de inrichting van het zaaksysteem goed aan te sluiten op de processen, de cultuur en de mensen binnen uw organisatie.

In de praktijk ontstaat steeds meer de wens om vakapplicaties binnen de diverse domeinen te koppelen met het zaaksysteem dat uw gemeente gebruikt voor het zaakgericht werken. Vooralsnog blijkt het zaakgericht werken perfect toepasbaar op algemene processen.

In de praktijk is het lastig om domeingerichte processen effectief te laten werken binnen de principes van het zaakgericht werken. De vraag rijst of het huidige zaakgericht werken binnen uw organisatie voldoende is afgestemd op de toekomstige eisen die worden gesteld aan de inrichting van uw organisatie.

Op basis van deze ontwikkelingen binnen gemeenten lijkt het zinvol om een ‘herijking’ uit te voeren op de huidige positie van het zaakgericht werken. Hiervoor heeft Native een QuickScan ontwikkeld die u in één enkele oogopslag de volgende gegevens verstrekt:

  1. Een gedeeld inzicht van de bestaande situatie van zaakgericht werken (zowel technisch als organisatorisch) binnen uw organisatie.
  2. Een heldere visie en richtinggevende uitspraken ten aanzien van het optimaliseren van zaakgericht werken.
  3. Een globale ‘roadmap’ met de stappen die gezet dienen te worden om te komen tot een optimalisatie van zaakgericht werken gebaseerd op de bestaande situatie.

De QuickScan die wij aanbieden bestaat uit een vooronderzoek op basis van vooraf verstrekte informatie, interviews met stakeholders vanuit de organisatie, een presentatie aan u als opdrachtgever met de inzichten waarbij de uiteindelijke resultaten worden vastgelegd in een verslag.

De tijdsinvestering die deze QuickScan vraagt is afhankelijk van de grote van uw organisatie en beslaat tussen de 5 tot 10 dagen. Heeft u ook behoefte aan een frisse kijk op uw huidige zaakgericht werken? Neem dan contact met ons op voor uitgebreide informatie over een QuickScan op maat. Contactpersoon Rob Cortjens, tel: 085 – 4012987.

Delen via

Actueel

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

04 juli 2024

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

30 mei 2024

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

16 mei 2024

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

02 mei 2024

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!