Regie over wettelijke ontwikkelingen

16 september 2022

Regie over wettelijke ontwikkelingen
Regie op wettelijke ontwikkelingen
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is de immense opgave geduid, die voorligt aan gemeenten. De implementatie van diverse wettelijke ontwikkelingen (DTO, WMEBV, WDO, WOO, nieuwe Archiefwet, etc.) in de komende jaren. Dit vraagt om een uitgekiende strategie om grip te krijgen en samenhang aan te krijgen in deze “kluwe”. Hieronder een aanpak die kan helpen!

Hoewel de intentie en doelstelling van elke wet anders is, is er wel een rode draad te onderkennen. De digitale, betrouwbare en veilige dienstverleningsrelatie tussen burgers en de overheid. En daarmee samenhangend de wijze waarop elke organisatie dit realiseert. Om inzicht te krijgen in wat het voor je organisatie betekent en hoe je effectief maatregelen kunt nemen is het van belang om de impact integraal te bepalen. Voor elke gemeente is de opgave anders, omdat de uitgangssituatie anders is.

Inzicht als startpunt om grip te krijgen

Het volgende stappenplan kan helpen om grip te krijgen op deze complexe opgave:

1. Nulmeting

Stel een nulmeting op voor alle wettelijke ontwikkelingen:

Als hulpmiddel heeft Native een checklist ontwikkeld om de specifieke situatie van elke gemeente in beeld te brengen en dit kan worden vertaald in een visueel overzicht. Daarmee weet je precies waar je staat en waar je mee aan de slag moet gaan.

2. Koers van verandering

Bepaal de koers van verandering: Leg op basis van de ambities van het college vast om in meer of mindere mate te investeren in de dienstverleningsrelatie. Wat betekent dit vervolgens voor het handelingsperspectief van medewerkers, de procesinrichting en de informatiehuishouding van de organisatie?

3. Integrale opgave

Definieer de integrale opgave die hier uit voortvloeien voor de korte termijn en langere termijn langs meerdere ontwikkellijnen:

·      Bestuur & Organisatie;

·      Mens & Cultuur,

·      Processen & Dienstverlening,

·      Informatievoorziening & Techniek; en

·      Privacy & Informatiebeveiliging.

4. lmplementatiestrategie

Bepaal de implementatiestrategie door de diverse opgaves in samenhang te brengen op basis van bovenstaande ontwikkellijnen. Doordat je werkt vanuit een integraal perspectief houd je overzicht en kun je samenhangende keuzes maken. De wetgever geeft je ruim de tijd (5 tot 10 jaar). Gebruik deze tijd. De wendbaarheid van de organisatie is doorslaggevend voor het tempo van verandering.

5. Dynamisch projectenportfolio

Hanteer een dynamisch projectenportfolio en stel deze regelmatig bij. Sommige wettelijke ontwikkelingen zijn nog niet concreet uitgewerkt en de consequenties worden pas in de loop van de tijd duidelijk. Een halfjaarlijkse actualisatie is wenselijk.

Onze overtuiging is dat alleen een integrale aanpak op langere termijn de gemeentelijke organisatie helpt om regie te krijgen op de wettelijke ontwikkelingen. Natuurlijk kan niet alles ineens of op korte termijn opgepakt worden. Maar om te bepalen wat nu moet, of later kan en wat wanneer met elkaar samenhangt is het van belang om het overzicht te organiseren en inzicht te krijgen in wat het betekent voor je organisatie.

Meer weten?

Heb je vragen over dit onderwerp? Heb je behoefte om een keer hierover te sparren? Of ben je nieuwsgierig naar onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: info@nativeconsulting.nl of 085-4012987.

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?