Met outsourcing weer grip op je ICT omgeving

24 maart 2021

Met outsourcing weer grip op je ICT omgeving

Lokale overheden staan onder druk, inwoners verwachten meer digitale afname van producten en steeds meer taken worden gedecentraliseerd met beperkte financiële middelen. Tel de complexiteit van ICT omgevingen door strengere veiligheidseisen, ingewikkelde data stromen, en een groeiend aantal koppelingen tussen applicaties daarbij op en je staat voor een welhaast onmogelijke opgave.

Alle ICT voorzieningen in de lucht te houden maakt steeds meer inzet en specialistische kennis noodzakelijk. Kennis die vaak niet voorhanden is en tijd die je beter besteedt aan verandering en vernieuwing dan aan beheer.

Het slechte nieuws is dat je de verwachtingen van de inwoners, de nieuwe wet- en regelgeving en de technologische ontwikkelingen niet in eigen hand hebt. Maar het goede nieuws is dat je als organisatie wel de regie kunt houden over een toekomstbestendige, beheersbare en betaalbare ICT inrichting.

Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling dat applicaties steeds vaker als SaaS (webbased) oplossing aangeboden worden door leveranciers. Hierdoor ontstaat een hybride situatie met applicaties on-premise (lokaal) en in de Cloud. Dit vereist van de eigen ICT omgeving de nodige flexibiliteit. Flexibiliteit die de huidige en traditionele ICT-infrastructuren vaak niet kunnen bieden. Dit betekent dat gemeenten na moeten denken over een andere, meer flexibele, ICT inrichting.

Bij een traditionele infrastructuur is alles in grote lijnen op een on-premise concept gebaseerd en is de hardware aanbesteed voor minimaal 4 jaar. Dat houdt dus feitelijk in dat je als organisatie minimaal 4 jaar in de toekomst moet kunnen kijken om te bepalen waar je omgeving aan moet voldoen. En met de huidige snelheid van maatschappelijke én technologische veranderingen is dat een utopie.

Maar hoe dan wel? Door slimme en weloverwogen keuzes te maken over de outsourcing van je ICT-infrastructuur. Wat doe je zelf, wat doe je samen met anderen en wat laat je anderen doen (outsourcing). Door delen van je ICT omgeving te outsourcen (uitbesteden) maak je slim gebruik van de technologische mogelijkheden om een schaalbare en voorspelbare omgeving te creëren die past bij jóuw type organisatie. Het zorgt ervoor dat je grip krijgt op je eigen ICT omgeving en precies die dienstverlening kunt bieden die nodig is voor jouw inwoners, bedrijven en eindgebruikers. Door het flexibele landschap wat je op en af kan schalen en maandelijks afrekent krijg je bij het verSaaSen van een applicatie direct, door het afnemen van resources, lagere kosten voor je ICT-infrastructuur.

Aanpak

Native heeft over de hele breedte van ICT outsourcing trajecten de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Van het verkennen van outsourcing varianten, het opstellen van businesscases en begeleiding van outsourcing trajecten.

Dit stelt Native in staat een benchmark op te leveren met onafhankelijk en objectief advies van techniek tot strategie. Onderwerpen die in de benchmark naar voren komen zijn:

  • Beleid opstellen op het gebied van outsourcing, informatievoorziening en dienstverlening
  • Sturing geven aan strategie, zodat er een betere keuze gemaakt kan worden
  • Ontwikkelen van beheer- naar regieorganisatie

Native heeft aan de hand van de opgedane ervaringen een aanpak ontwikkeld om outsourcing tot een succes te maken. Hierbij gebruiken we:

  • De nulmeting
  • Bepalen gewenste situatie
  • Opstellen routeplan voor uw organisatie

Nulmeting

Om als gemeente een beweging naar outsourcing te maken moet er inzicht komen in de huidige organisatie, mensen, cultuur van veranderingsbereidheid en informatie & techniek. Native gaat in gesprek met de gehele organisatie, van directie tot specialist tot eindgebruiker, om de huidige status in kaart te brengen en de ideeën en ambities te achterhalen. Na een grondige inventarisatie kan er bepaald worden wat de huidige positie is van de organisatie.

Gewenste situatie

Aan de hand van de huidige positie, interviews en deskresearch bepalen we de gewenste situatie waar de organisatie naar toe wil groeien.

Geen enkel type Cloud is geschikt voor iedereen. Verschillende Cloud omgevingen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de snel veranderende omgevingen van organisaties.

De gewenste situatie kan bestaan uit verschillende Cloud omgevingen, Openbare Cloud, Privé Cloud of een Hybride Cloud (combinatie van on-premise en Cloud). Daarnaast is het mogelijk om aan te sluiten bij een samenwerkingsverband of aan te sluiten bij een gastgemeente. Dit is een vorm van uitbesteding, maar dan niet aan een commerciële partij, en kent een eigen dynamiek aangaande samenwerking en cultuur.

Native helpt de organisatie op basis van gezamenlijk bepaalde criteria een juiste keuze te maken. Zodat de best passende situatie wordt gekozen voor uw bedrijfsbehoeften.

Routeplan voor uw organisatie

Na bepaling van de gewenste situatie stellen we een helder routeplan op. Deze routekaart beschrijft hoe we stapsgewijs overstappen naar de gewenste situatie en wat de gevolgen zijn voor de I&A organisatie, applicaties, techniek, security en data. Door beleid te maken neemt een organisatie zelf regie in plaats van dat de ontwikkeling u overkomt!

Door als gemeente weer Grip te krijgen op je ICT omgeving, liggen er veel kansen om regie te gaan voeren op verandering. Hierdoor ga je als gemeente flexibel en kostenbewust de uitdagingen van de toekomst tegemoet.

Wilt u graag weten hoe Grip op je ICT omgeving uw organisatie verder kan helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op: Maarten Derksen, m.derksen@nativeconsulting.nl 085-4012987 of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact op met jou.

Contact

Delen via

Actueel

Zo signaleer je een ethische datakwestie

25 mei 2023

Zo signaleer je een ethische datakwestie

Native heeft 2 sprekers op Overheid 360 conferentie:

25 mei 2023

Native heeft 2 sprekers op Overheid 360 conferentie:

Microsoft 365 een oplossing of een probleem?

11 mei 2023

Microsoft 365 een oplossing of een probleem?

Ethisch handelen in het AI tijdperk

26 april 2023

Ethisch handelen in het AI tijdperk