Zomeroverpeinzingen over de digitale transformatie: een uitdaging en een uitnodiging

06 juli 2023

Zomeroverpeinzingen over de digitale transformatie: een uitdaging en een uitnodiging
Zomer overpeinzingen door de Digitale Transformatie: een uitdaging en een uitnodiging
Het is zomer! Tijd voor rust en bezinning. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd en wat waren je grootste uitdagingen? In een wereld die steeds verder digitaliseert, staan lokale overheden voor de taak om mee te evolueren en digitale oplossingen te omarmen. Werk je voor de lokale overheid aan digitaliseringsvraagstukken? Dan zijn wij benieuwd voor welke uitdagingen jij dit jaar stond; welke ontwikkelingen houden je het meest bezig en op welke vraag zou je echt een antwoord willen hebben?
In deze zomernieuwsbrief doen wij een voorzet en overpeinzen een aantal uitdagingen die Native in het vakgebied ziet. Welke uitdagingen zijn herkenbaar voor jou? Laat ons weten wat jouw ervaring is via LinkedIn of stuur een e-mail naar info@nativeconsulting.nl.

 

Welke uitdagingen zien wij?

Wij zien verschillende uitdagingen bij de lokale overheden als het gaat om digitalisering. We bespreken hier een aantal vraagstukken. Zijn deze herkenbaar voor jouw organisatie?

In onze nieuwsbrief van vorige week hadden we het er al over; de veelheid aan informatiewetten waar lokale overheden aan moeten voldoen. De VNG heeft een analyse gedaan en adviseert om meer samenhang aan te brengen. Welke strategie voor invoering kiest jouw organisatie?

Oorspronkelijk beschikten lokale overheden over een eigen automatiseringseenheid. Door de steeds complexer wordende technische uitdagingen kiezen veel kleinere organisaties ervoor om hun ICT-voorzieningen uit te besteden. Hierdoor verplaatst de A uit de I&A-afdeling naar een buurgemeente, gemeenschappelijke regeling of externe partij. Dit is niet een keuze die je zomaar maakt. Welke afwegingen moet je zoal maken?

 

Terwijl digitalisering voordelen biedt, kan het ook leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen in de samenleving. Je moet ervoor zorgen dat digitale diensten en informatie toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met beperkte digitale vaardigheden en laaggeletterden. Steeds meer overheden investeren in het voldoen aan de regels rondom digitale toegankelijkheid.

 

Werken met data en het opkomende gebruik van artificiële intelligentie bieden veelbelovende mogelijkheden, maar stelt lokale overheden ook voor nieuwe uitdagingen. Deze omvatten onder andere:

  • Transparantie en verantwoording: het uitleggen van beslissingen met data en AI en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen ervan.
  • Datakwaliteit en bias: het waarborgen van onbevooroordeelde en representatieve datasets.
  • Menselijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid: het behouden van menselijke betrokkenheid en ethische verantwoordelijkheid bij AI-besluitvorming.
  • Opleiding en vaardigheden: het ontwikkelen van de benodigde expertise en vaardigheden voor het effectieve gebruik en beheer van digitale toepassingen.

 

Als toevoeging op bovengenoemde uitdaging brengt de groeiende hoeveelheid gegevens die lokale overheden verzamelen en gebruiken, bestaande wettelijke kaders (AVG) en nieuwe ethische vraagstukken met zich mee. Het waarborgen van de privacy van individuen en het beschermen van gevoelige gegevens is cruciaal. Omgang met data vraagt om zorgvuldigheid. De overheid moet transparant zijn over het gebruik van data en beleid ontwikkelen om de privacy en bewegingsvrijheid van burgers te waarborgen.

 

Naarmate je meer afhankelijk wordt van digitale systemen, nemen de risico’s op het gebied van cybersecurity toe. Je moet proactieve maatregelen nemen om je infrastructuur en gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen, malware en datalekken.    Bewustwording, training en samenwerking met experts zijn essentieel om de digitale veiligheid te waarborgen.

 

Digitalisering vraagt nieuwe vaardigheden van ambtenaren. Niet alleen voor datagedreven werken zijn nieuwe vaardigheden nodig. Systeemupdates volgen elkaar snel op en ook het Office-pakket krijgt steeds meer mogelijkheden. Organisaties moeten zorgen voor voldoende opleiding en training om de digitale vaardigheden te ontwikkelen en up-to-date te houden. Tegelijkertijd is er mogelijke weerstand tegen verandering in de organisatie en is een (digitale) veranderstrategie een steeds relevanter thema.

 

Last but not least: werken onder architectuur! In deze dynamisch digitale wereld is het van toenemend belang om hierin te investeren. Het biedt een kader om de informatievoorziening van de organisatie de goede kant op te sturen. Ook vergemakkelijkt het de (technische) implementatie van nieuwe systemen en het vinden van de juiste digitale oplossingen. Het goed implementeren van werken onder architectuur brengt wel uitdagingen mee.

 

Stel vragen en deel ervaringen 

We zijn benieuwd of deze uitdagingen resoneren met jouw ervaringen. Deel je vragen, ervaringen en opmerkingen met ons via e-mail of ga het gesprek aan op LinkedIn. Deze input gebruiken wij voor informatiedeling in onze nieuwsbrieven en voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Samen met jullie werken we aan het creëren van een veerkrachtige digitale toekomst!

Fijne vakantie!

De vakantieperiode komt eraan. Voordat we afsluiten, willen we graag van deze gelegenheid gebruikmaken om je een fijne vakantie toe te wensen. Maak mooie herinneringen en kom veilig weer thuis. We zien elkaar binnenkort weer!

Met warme vakantiegroeten,

Native Consulting

Delen via

Actueel

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

Het doek valt voor ICT-samenwerkingen, als...

28 september 2023

Het doek valt voor ICT-samenwerkingen, als...