Zomerreces voorbij: de digitale revolte heeft niet stil gestaan

18 september 2023

Zomerreces voorbij: de digitale revolte heeft niet stil gestaan
De afgelopen maanden is de tank weer opgeladen. Met hernieuwde energie aan de slag met de digitale opgaven in je organisatie. Als je alles op een rijtje zet dan speelt er veel. Hoe krijg je regie en grip op al deze vraagstukken? Niets doen is geen optie, maar hoe dan?

Staat de drukkend warme nazomer synoniem voor wat het komende jaar ons gaat brengen?

  • De Woo implementatie stagneerde in het afgelopen jaar, maar maakt een doorstart. De Wdo is ingegaan op 1 juli j.l. en de Wmebv gaat 1 juli 2024 in. Hoe pak je de implementatie van deze wetten zo slim mogelijk aan?
  • Diverse organisaties worstelen met de instandhouding van een eigen ICT-omgeving. De complexiteit neemt toe, gekwalificeerd personeel is moeilijker te vinden en de organisatie stelt hoge eisen aan de snelheid en continuïteit. Hoe waarborg je een robuuste inrichting van de ICT-infrastructuur?
  • Datagedreven werken wordt steeds meer gezien als een mogelijkheid om beleidsontwikkeling te ondersteunen en betere besluiten te kunnen nemen op basis van feiten. Hoe maak je dit concreet en pluk je daar daadwerkelijk de vruchten van in de praktijk?
  • Om slim gebruik te maken van nieuwe digitale toepassingen en deze beheersbaar te houden is het van belang om grip te krijgen en houden op je applicatielandschap. Het toepassen van het principe ‘Werken onder architectuur’ helpt daarbij. Hoe pak je dat aan?
  • ChatGPT houdt de gemoederen bezig. Ga je het wel of niet gebruiken in je organisatie? En hoe dan? Het gebruik van AI-toepassingen is onontkoombaar, daarvoor is een ethisch wegingskader nodig. Hoe ga je daar mee aan de slag?

In de afgelopen jaren hebben we onze ervaringen gedeeld in stappenplannen, routekaarten en tips & tricks. In het vervolg van deze nieuwsbrief lees je een samenvatting. Hopelijk komt dit van pas in deze turbulente tijd!

Grip op informatiewetten

In de snel veranderende wereld van informatiewetten staan organisaties voor een uitdaging. De toenemende complexiteit, overlappende regelgeving en voortdurende veranderingen maken het lastig om tijdig en effectief te anticiperen. Door samenhang aan te brengen in de opgaven en activiteiten op elkaar af te stemmen kun je er grip op krijgen en je tijd zo efficiënt mogelijk benutten.

Neem bijvoorbeeld de Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer (Wmbev) en de Wet digitale overheid (Wdo). Voor de implementatie van beide wetten is het nodig om de impact op de dienstverlening in beeld te krijgen. Dit kun je in één keer oppakken. Om organisaties te helpen deze samenhang aan te brengen heeft Native Consulting een routekaart gemaakt die organisatie kan helpen een analyse te maken van de eigen situatie. Klik hier om de routekaart te downloaden.  

Heroriëntatie op de ICT-infrastructuur

In onze contacten met gemeenten hebben we gemerkt dat heroriëntatie op de inrichting en het beheer van de ICT-infrastructuur een vraagstuk is. Gemeenten zijn genoodzaakt om de huidige infrastructuur tegen het licht te houden, de benodigde kennis en vaardigheden van hun ICT-team te bepalen, financiering te waarborgen en tegelijkertijd rekening te houden met diverse ambities vanuit de organisatie en het bestuur.

Het creëren van een efficiënte en toekomstbestendige ICT-omgeving die aansluit bij de strategische doelstellingen is een grote opgave. Er is een gestructureerde aanpak nodig voor het ontwikkelen van een robuuste strategie om ICT-omgevingen toekomstbestendig te beheren. Dit stappenplan kan gebruikt worden om de juiste strategie voor je organisatie uit te stippelen.

Overvloed aan data

Data groeit uit tot een steeds waardevoller hulpmiddel voor besluitvorming en innovatie. Niettemin worstelen veel organisaties met het benutten van het potentieel ervan. Het blijft vaak onduidelijk hoe hoogwaardige data daadwerkelijk waarde kan toevoegen en de organisatie kan versterken. Organisaties kunnen verloren raken in een overvloed aan gegevens, zonder te weten waar te beginnen of welke stappen ze moeten nemen om datagedreven te worden.

De remedie is om klein te beginnen in de dagelijkse praktijk en daarvan te leren. Deze ervaringen kun je gebruiken om datagedreven werken in je organisatie verder uit te bouwen. Native heeft een routekaart die je kunt gebruiken bij het zetten van de eerste stappen naar datagedreven besluitvorming, het behalen van strategische voordelen met data en de weg naar een datagedreven organisatie in te slaan. Klik hier om de routekaart datagedreven werken te downloaden.

Werken onder architectuur

In de loop van de jaren is het applicatielandschap gegroeid met soms een spaghetti aan koppelingen en procesrelaties. Om datagedreven te kunnen werken of effectief op de implementatie van de diverse informatiewetten te kunnen anticiperen is het van belang om grip te krijgen op de applicatiearchitectuur.

Van architectuurprincipes en -processen wordt niet altijd de waarde en relevantie gezien. Hierdoor blijven belangrijke voordelen van werken onder architectuur onbenut, wat de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie kan belemmeren. Om de volledige waarde van architectuur te benutten en optimaal te kunnen profiteren van de voordelen kan een architectuurplaat helpen om inzichtelijk te maken aan de organisatie hoe complex het applicatielandschap is. We hebben diverse voorbeelden van visualisaties die je kunnen inspireren om er mee aan de slag te gaan. Klik hier voor de klantcase ‘Architectuur in beeld’ bij gemeente De Bilt

Kunnen ≠ willen

Terwijl data een integraal onderdeel wordt van het dagelijks werk, ontstaan voortdurend ethische vraagstukken rondom gegevensgebruik en de toepassing van AI. Organisaties staan voor uitdagingen bij het vaststellen van ethische waarden en het ontwikkelen van richtlijnen die zowel de bedrijfsmissie als de doelstellingen weerspiegelen. Ook is er behoefte aan effectieve manieren om ethisch beleid in de hele organisatie te implementeren en ervoor te zorgen dat het wordt nageleefd.

De digitale revolutie gaat door: klaar voor actie na het zomerreces!

In deze turbulente tijd is het begrijpelijk dat je organisatie voor diverse uitdagingen staat. Anticiperen en grip krijgen op de digitaliseringsopgave en tegelijkertijd ook nog nieuwe wetgeving implementeren, is een complexe puzzel. Hopelijk kunnen de hierboven genoemde puzzelstukjes enig houvast bieden.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact met ons op: T: 085-4012987, email: info@nativeconsulting.nl

Of vul onderstaand contactformulier in, dan nemen wij met jou contact op.

Contact

 

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?