Missie & visie

Native draagt in al haar activiteiten onderstaande missie uit. De visie die wij hierin hebben kenmerkt onze aanpak in de samenwerking met relaties en uit zich in onze marketingacties, houding en gedrag richting alle betrokken partijen. 

Missie

Native verbindt mens, ict en maatschappij. Wij zijn gids in verandering voor de lokale overheid op het pad van de digitale transformatie.
Wij helpen organisaties bij het benutten van de kansen om daarmee de publieke waarde te vergroten.

Visie

De digitale transformatie staat centraal. Wij ondersteunen organisaties van strategie & beleid tot en met de uitvoering.

In onze ogen biedt de digitale transformatie een waardevolle bijdrage om interne en externe digitale processen met elkaar te verbinden zodat er meer vanuit  de ketenstructuur gedacht en gehandeld kan worden. Dit verhoogt de effectiviteit en de efficiency voor alle stakeholders.

Complexe vraagstukken op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering worden vanuit de oorsprong aangepakt om draagvlak voor verandering en ontwikkeling te creëren bij alle betrokken partijen.