Het grote Zaakgericht Werken en Procesoptimalisatie Spel

zaakgericht werken spel
Veel gemeenten streven (terecht) naar een wendbare, flexibele en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Eén belangrijk aspect om dit te bereiken is de juiste investering in procesoptimalisatie en informatievoorziening. Binnen veel Nederlandse gemeenten wordt hiervoor de term zaakgericht werken gebruikt.

Een middel om vooraf de nodige bewustwording te creëren is het spelen van het Grote Zaakgericht Werken Spel”. Deze training is in de praktijk ontwikkeld binnen de gemeente Oss, gedurende een drie jarig programma om processen te optimaliseren en zaakgericht werken in te voeren

Deelnemers aan het Spel werken bij een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het hergebruiken van Medicamenten. Bij de start van het spel bestoken de klanten de overheidsorganisatie met verzoeken en statusvragen. Ze eisen snelle en correcte antwoorden. Intern wordt alles op alles gezet om de aanvragen te beoordelen in de backoffice, de ondersteunende processen (facturen, post) soepel te laten verlopen en het KCC weer op tijd van informatie te voorzien. Er wordt meer-en-meer zand in de rails gestoord door de aanvragen verder te intensiveren

Het spel is bedoeld voor ongeveer 12 deelnemers, onderverdeeld in diverse rollen zoals KCC-medewerkers, bodes, teamleider, medewerkers backoffice, medewerkers financiën, directie en DIV medewerkers. Het spel wordt telkens na 20 minuten stilgelegd waarna de deelnemers een evaluatie doen van hetgeen bereikt is. Vervolgens worden processen geoptimaliseerd, en gaat men door naar de volgende ronde

Het spel zorgt verbazing, inspiratie en bewustwording over hoe processen in de praktijk lopen. Klik hier voor impressie van Het Grote Zaakgericht Werken Spel