Informatiebeleidsplan: een toekomst visie op digitalisering van uw gemeente

informatiebeleidsplan
Hoe kunnen gemeenten omgaan met de continue verandering? Welke rol speelt ict bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de omgevingswet, taken binnen het sociaal domein en digitalisering van de publieke dienstverlening? Wat is de impact van de digitale transformatie op de ict-functie binnen uw organisatie? Hoe brengt u uw gegevens op orde om datagedreven te werken? Hoe ziet uw gemeente er uit in 2025? Hoe transformeert u uw ICT van een on-premise-organisatie naar de cloud en als onderdeel van de digitale transformatie
De vraag rijst welke strategie u als gemeente moet omarmen om klaar te zijn voor de toekomst? 

Transitie van on-premise I&A organisatie naar cloud en digitale transformatie

Het is in ieder geval duidelijk dat er meer en meer een integrale afweging gemaakt moet worden op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening. De uitdaging van ICT is om invulling te geven aan de transitie naar de cloud en deelnemen aan de digitale transformatie. Het Native informatiebeleidsplan is een voorbeeld i-Visie die stof tot nadenken geeft. Ook wordt er aandacht besteed aan het proces om te komen tot een goede iVisie. Het informatiebeleid is een uitwerking van een integrale visie die met behulp van het archetypemodel gemaakt is.

U kunt het informatiebeleidsplan 2019-2023 downloaden: Klik hier.

De digitale transformatie

Het is wel duidelijk dat de overheid niet meer om de digitale transformatie en cloudontwikkelingen heen kan. De digitale transformatie is de invloed van techniek, informatie, data en digitalisering op het dagelijks leven van mensen en dus ook op het beantwoorden van oplossingen op maatschappelijke vraagstukken.

Wil u meer weten, neem eens contact op om kennis te maken met de visie van Native, en de mogelijkheid voor u als gemeente om stappen te zetten.