Een datagedreven transformatie van de Jeugdzorg

jeugdzorg

Als antwoord op de Evaluatie Jeugdwet heeft Native een datagedreven aanpak ontwikkeld en deze vormgegeven op een overzichtelijke A0-poster. Deze kunt u direct downloaden: KLIK HIER

In de reacties van diverse instanties die te maken hebben met de Jeugdzorg wordt er gesproken over een transformatie van de jeugdhulp. Maar het probleem is vaak dat het direct een heel groot project wordt, waarop moeilijk bij te sturen valt. Hoe komt u nu vanuit die grote aanpak en doelen -waarvan de resultaten nog wel even op zich laten wachten- op korte termijn al tot een eigen aanpak binnen de Jeugdzorg in uw gemeente? Hoe bepaalt u wat direct nodig is en wat nog wel op een later moment kan worden gerealiseerd? En hoe sluit u dit aan op uw bestaande processen en structuren? Hoe houdt u (met elkaar) voldoende flexibiliteit over om later toch nog andere keuzes te kunnen maken? 

Native stelt een data-gedreven aanpak voor waarin de volgende cyclus centraal staat:
Stap 1: Oriëntatie op de problemen, meten en analyseren
Stap 2: Een transformatiestrategie maken
Stap 3: Een transformatieplan ontwerpen
Stap 4: De transformatie uitvoeren en terug naar stap 1

Bij Native zijn we er van overtuigd dat bepaalde processen efficiënter kunnen en een datagedreven aanpak een oplossing kan zijn voor de complexe uitdaging waar u voor staat. De kunst is om klein te beginnen en zo in het groeiproces te stappen waar wij met z'n allen in beland zijn.

ICT kán een motor zijn om eerst zaken te doorbreken, transparanter en inzichtelijker maken en uiteindelijk efficiënter te werken. Het gaat erom dat we op deze manier écht kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Jeugdzorg poster