Invulling geven aan de 21th century skills

21th century skills
Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten inspraak bij bedrijven, werkgevers, organisaties en politiek. Meningen worden gevormd en bediscussieerd op social media. Als gevolg van de ontwikkeling van de kennissamenleving is het noodzakelijk dat bestaande en nieuwe medewerkers de kans wordt geboden zich de juiste vaardigheden eigen te maken. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de kennissamenleving te kunnen functioneren, te kunnen werken en om zich levenslang door te kunnen ontwikkelen, de zogenaamde: ‘21st century skills’.

Doelgroep
Beleidsmedewerkers algemeen, HRM professionals, I&A beleidsmakers

Algemeen
Training geeft ondersteuning aan de organisatie doelstelling om 'levenslang leren' en 'de lerende organisatie' vorm te geven. Native werkt hierbij samen met de Universiteit Twente.

Opbouw van de training
De training bestaat uit 4 interactieve trainingsdagen.
Groepsomvang minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Dag 1 : De impact van digitale transformatie op samenleving, organisaties en medewerkers. Het verschuivend perspectief over de generaties X, Y en Z.
Dag 2 : De 21th century skills.
Dag 3 : Starten met implementatieplan van de 21th century skills voor de eigen organisatie
Dag 4 : Afronden van het implementatieplan

Op de trainingsdagen 1,2 en 3 wordt huiswerk opgegeven. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat zij tenminste 2 uur ruimte hebben voor de uitwerking hiervan.

Resultaat
Deelnemers hebben inzicht in de 21th century skills en begrijpen welke waarden en impact deze hebben binnen de eigen organisatie. Deelnemers ronden de training af met een implementatieplan waarin voor de eigen organisatie vormgegeven wordt aan de ontwikkeling van de eigen medewerkers.

Data waarop de training van start gaat
8 maart       (8-03, 15-03, 22-03 en 29-03)
16 mei         (16-05, 23-05, 06-06 en 13-06)
10 oktober  (10-10, 17-10, 24-10 en 31-10)

Investering
Deze training kost EUR 1.475,- en een inzet van 4 trainingsdagen en ca. 6 uur uitwerkingstijd. Trainingsruimte, koffie, thee en lunches zijn inbegrepen in deze training.

Heb je vragen of opmerkingen over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op.