Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

zaakgericht werken
Veel gemeenten buigen zich over ‘zaakgericht werken’ maar de interpretaties en invullingen van ‘zaakgericht werken’ door de gemeenten varieert sterk. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de uitgangsposities en ambities sterk tussen de verschillende gemeenten varieert. Inzichten ten aanzien van klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer zijn cruciaal voor de inrichtingskeuzes van ‘zaakgericht werken’.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor informatieprofessionals, I&A-coördinatoren, medewerkers documentaire informatievoorziening en beleidsmedewerkers.
Training past in een professionaliteitsprogramma / ontwikkelagenda.

Opbouw van de training
De training beslaat 3 interactieve trainingsdagen.
Groepsomvang minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Dag 1 : introductie in zaakgericht werken, de toepassingen en beschikbare voorzieningen
Dag 2 : uitwerking van de relevante kenmerken voor de eigen organisatie ten aanzien van zaakgericht werken
Dag 3 : uitwerking van een routekaart voor de eigen gemeente om te komen tot zaakgericht werken.

Op de trainingsdagen 1 en 2 wordt huiswerk opgegeven. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat zij tenminste 2 uur ruimte hebben voor de uitwerking hiervan.

Resultaat
Na deze training hebben de deelnemers inzicht in de verschillende visies en opvattingen ten aanzien van zaakgericht werken.
De deelnemers hebben, op basis van de kenmerken, visie en ambities van de eigen gemeente, vastgesteld welke interpretatie en invulling voor de eigen gemeente leidt tot de meest succesvolle invoering van ‘zaakgericht werken’.
De deelnemers begrijpen de consequenties van de gemaakte keuzes op het gebied van klantbeeld, architectuur, applicatie-landschap, procesinrichting, documentmanagement, (externe) ontsluiting en security/privacy elementen.

Data waarop de training van start gaat
Deze training wordt op aanvraag voor uw gemeente gestart. Training kan zowel op eigen locatie als bij ons op kantoor in Beesd worden gegeven.

Investering
1. Cursus aangeboden op locatie opdrachtgever (binnen Nederland/België):
Deze training vraagt een investering van EUR 9.750,-, een inzet van 3 trainingsdagen en ca. 4 uur uitwerkingstijd.
Reis- en verblijfskosten zijn inbegrepen.

2. Cursus aangeboden op kantoor in Beesd:
Deze training vraagt een investering van EUR 11.500,-, een inzet van 3 trainingsdagen en ca. 6 uur uitwerkingstijd.
Trainingsruimte, koffie, thee en lunches zijn inbegrepen in deze training.

Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op.