Alle thema's

Onderzoek samenwerking Brabantse waterschappen

Al sinds enkele jaren werken de Brabantse waterschappen intensief met elkaar samen. In maart 2017 is intern door de drie waterschappen (Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel en Waterschap de Brabantse Delta) besloten dat men in een fase is gekomen waarin professionelere samenwerking gewenst is.

Aanleiding

Al sinds enkele jaren werken de Brabantse waterschappen intensief met elkaar samen. In maart 2017 is intern door de drie waterschappen (Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel en Waterschap de Brabantse Delta) besloten dat men in een fase is gekomen waarin professionelere samenwerking gewenst is.

Vraag van de klant

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is aan Native Consulting gevraagd om te ondersteunen bij het bepalen van een visie op I&A-samenwerking voor de Brabantse waterschappen, passend bij de ambitie en omvang van de Brabantse waterschappen.

Uitvoering door Native

Native Consulting is vanaf maart 2017 tot aan juni 2017  aangesteld als adviseur en proces coördinator van dit traject waarbij Krishna Kurvers en Denise van Raalte helpen bij het opstellen van een visie op I&A-samenwerking voor de Brabantse waterschappen, welke concreet en praktisch de toekomstige samenwerking tussen de Brabantse waterschappen op het gebied van I&A beschrijft. Het plan geeft inzicht en overzicht op de uitgangspunten en randvoorwaarden, de mogelijke scenario’s t.a.v. samenwerkingsaanpak, de consequenties op het gebied van ICT, processen en organisatie en bevat het voorgestelde scenario ter besluitvorming.
Het plan geeft antwoord op de vraag hoe en of de drie I&A organisaties kunnen samenwerken, wat dat oplevert in termen van de 3 k’s, hoe I&A met de business kan samenwerken en wie waarvoor verantwoordelijk is.