De checklist – Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012. Deze wet is bedoeld om overheden en semi-overheid transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo verplicht overheden zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren.

Deze checklist voor de Wet open overheid ondersteunt gemeenten bij het implementeren van de Woo. Deze checklist kan gebruikt worden als leidraad voor alle zaken die voor de implementatie en uitvoering van de Woo belangrijk zijn. De volgende onderdelen worden in deze checklist behandeld: impact van de Woo op de informatievoorziening & processen, architectuur, ambitie, cultuur, financiƫn, eigenaarschap, privacy, ketenpartners en web omgeving.