Verslag jubileum webinar: “Visie, beleid & strategie: het belang van vooruit kijken in een continu veranderende omgeving”.

Donderdag 10 november was het eerste Native on(line) Tour jubileum event, het webinar over 10 jaar informatievisie, -beleid en -strategie. Het was een groot succes!

Om 12.00 uur begonnen we het webinar met een korte aftrap en inleiding door Reinier, adviseur bij Native. Hij vertelde over hoe Native zich de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld tot een allround adviesbureau op het gebied van ICT en organisatie bij lokale overheden. En hoe Native in die periode een groot aantal verschillende organisaties heeft ondersteund bij ontwikkelingen en uitdagingen waar zij mee te maken kregen.

Eric en Jacko namen het stokje over en verzorgde het webinar “Visie, beleid & strategie: het belang van vooruit kijken in een continu veranderende omgeving”.

Aan de hand van stellingen waar de deelnemers op konden reageren, zijn belangrijke aspecten, de valkuilen én een succesvolle aanpak rondom informatievisie, - beleid en – strategie besproken. Er was volop ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar de antwoorden te bediscussiëren. Er werd context geboden door terug te kijken op de afgelopen 10 jaar en door het delen van tips en best practices uit onze huidige dagelijkse praktijk.

10 jaar stilstaan
De webinar ging over ‘waarom’ informatiebeleid belangrijk is en of er veel veranderd is of juist helemaal niet wat betreft informatiemanagement. Hierbij werd opgemerkt dat ‘stilstaan’ niet hetzelfde is als ‘niet lukken’. Dat niet alles lukt om tot een goed informatiebeleid te komen, betekent niet dat de organisatie stilstaat. Andersom geldt ook. Als een organisatie veel doet op het gebied van informatiemanagement betekent dat niet dat er ook veel nieuwe dingen gerealiseerd worden.

 

Nieuwe wet- en regelgeving

Aansluitend vroeg één van deelnemers of Native herkent dat de wet- en regelgeving die nu over gemeentes wordt uitgestort een veel grotere impact heeft op de informatievoorziening en wat dit dan betekent voor de processen rondom informatievisie, -beleid en -strategie? Als voorbeelden worden de Omgevingswet, de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) genoemd. Dat herkennen wij zeker! Onze adviseurs pleiten er dan ook voor om zo snel mogelijk met de organisatie hierover het gesprek te voeren en belangrijke richting op te nemen in bijvoorbeeld het informatiebeleidsplan of het projectportfolio. Hiermee voorkom je vroegtijdig dat het een alleen een I&A-feestje wordt maar de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie.

 

De hete aardappel eigenaarschap

Nadat het ging over wat informatiebeleid precies is en waarvoor je het inzet, is gesproken over het eigenaarschap van informatiebeleid. Daar lijkt in de afgelopen 10 jaar nog niet zo heel veel veranderd te zijn. Informatiebeleid was en is in veel organisatie de ‘hete aardappel’ die doorgegeven wordt. Niemand voelt zich echt eigenaar en vaak wordt het dan in de schoot van I&A geworpen. Dit helpt niet bij het overbruggen van de bijna klassieke kloof tussen ‘techniek’ en ‘business’.

Native zet in haar aanpak juist heel erg in op de dialoog met alle betrokken partijen om de kloof te overbruggen. Die aanpak laat in de praktijk vaak zien dat er aan beide kanten allerlei beelden bestaan die gebaseerd zijn op misverstanden en misvattingen. Er wordt een andere taal gesproken en soms begrijpt men elkaar gewoonweg niet. Hierdoor bewegen business en I&A langs elkaar heen met allerlei frustraties over en weer tot gevolg.

 

Positieve ontwikkelingen

Door het voeren van het juiste gesprek en als I&A organisatie naast te business te gaan staan, ontstaat een gemeenschappelijk beeld en zien we dat dat het vaak helemaal niet zo ingewikkeld is om partijen nader tot elkaar te brengen. En dat er juist verrassend veel begrip is voor elkaars uitdagingen, doelen en dilemma’s. Het is verbazingwekkend hoe veel positieve ontwikkelingen voortvloeien uit deze ‘hernieuwde’ interne kennismaking en samenwerking!

 

Tenslotte werd besproken dat informatiebeleid en werken onder architectuur eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een mooi bruggetje naar het volgende webinar op donderdag 17 november!

De presentatie die gebruikt is bij dit webinar:

Visie, beleid & strategie: het belang van vooruit kijken in een continu veranderende omgeving – Native 10 jaar jubileum event