Onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten

19 november 2020

Informatie en data zijn één van de belangrijkste organisatorische middelen geworden om omgevingsonzekerheid te verminderen en het besluitvormingsproces te verbeteren. Dit geldt zeker ook binnen gemeentelijke organisaties. Onze young professional Thomas Beniers deed voor zijn thesis onderzoek naar de implementatie van datagedreven besluitvorming binnen gemeenten. In deze nieuwsbrief een samenvatting van zijn bevindingen.

Aanleiding

Datagedreven besluitvorming betekent dat beslissingen gebaseerd zijn op de analyse van data in plaats van het intuïtief handelen. Dit is een ingewikkeld punt voor gemeenten, gezien de complexe en dynamische beslissingen die zij moeten nemen. De traditionele besluitvorming van gemeenten berust meer op intuïtie dan op data-analyses. Door de implementatie van datagedreven besluitvorming is de kans groot dat het huidige besluitvormingsproces verandert. Dat betekent een nieuwe aanpak en een nieuwe kijk op het nemen van beslissingen. Gemeenten hebben te maken met het feit dat zij beschikken over gevoelige data van burgers. Hierdoor zijn gemeenten genoodzaakt om goed zorg te dragen voor de privacy, veiligheid en kwaliteit van deze data. Dit maakt het dan ook interessant om onderzoek te doen naar wat de implementatie van datagedreven besluitvorming betekent voor gemeenten.

Het onderzoek is uitgevoerd bij vier gemeenten die verschillen van elkaar in grootte en in de fase van implementatie van datagedreven besluitvorming. Het onderzoek vergelijkt een kleine achterblijver, een grote achterblijver, een kleine voorloper en een grote voorloper en laat zien welke voordelen en uitdagingen de gemeenten ervaren.

Voordelen en uitdagingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vier gemeenten veelal dezelfde voordelen en uitdagingen ervaren. De belangrijkste voordelen die gemeenten ervaren met datagedreven besluitvorming zijn:

  • Het krijgen van meer inzicht en controle.
  • Een efficiënter besluitvormingsproces.
  • Een beter begrip van problemen en vraagstukken.
  • Betere oplossingen/beslissingen door een iteratief proces.

De grootste vraagstukken die de gemeenten ervaren zijn:

  • Gebrek aan vaardigheden van werknemers.
  • Interne medewerkers weten niet hoe om te gaan met data.
  • Tekort aan data bekwame medewerkers in het algemeen binnen publieke sector.
  • Ontbreken van integrale aanpak en onvoldoende capaciteiten vanuit de top.

Lange adem

Datagedreven werken is een project van de lange adem. De eerste stap is om bewustwording van de voordelen van datagedreven besluitvorming te creëren en datagedreven besluitvorming als integraal thema aan te pakken. Durf als organisatie groot te denken, maar start klein. Ga experimenteren en kom er gaandeweg achter welke vorm en snelheid van implementeren het beste bij de organisatie past. Zorg ervoor dat er datawijsheid ontstaat in uw organisatie. Deze 21ste eeuw vaardigheid, is een basisvaardigheid voor uw medewerkers om te transformeren naar een datagedreven organisatie.

Herkent u zichzelf of uw organisatie in dit verhaal, of bent u al begonnen met datagedreven werken en wilt u verder analyseren welke aspecten meer aandacht kunnen gebruiken? Merkt u dat er geen gedeelde visie aanwezig is over datagedreven werken binnen uw organisatie? Of wilt u de datawijsheid in uw organisatie versterken? Neem dan contact op met Thomas Beniers, 085-4012987, t.beniers@nativeconsulting.nl

Delen via

Actueel

Zo signaleer je een ethische datakwestie

25 mei 2023

Zo signaleer je een ethische datakwestie

Native heeft 2 sprekers op Overheid 360 conferentie:

25 mei 2023

Native heeft 2 sprekers op Overheid 360 conferentie:

Microsoft 365 een oplossing of een probleem?

11 mei 2023

Microsoft 365 een oplossing of een probleem?

Ethisch handelen in het AI tijdperk

26 april 2023

Ethisch handelen in het AI tijdperk