De lessen van 18 dataprojecten – Hoe pas ik dit toe in mijn organisatie?

23 december 2021

De lessen van 18 dataprojecten – Hoe pas ik dit toe in mijn organisatie?

In september heeft het A&O fonds Gemeenten het rapport ‘Datagedreven innovatie in gemeenten’ uitgebracht. Dit rapport analyseert geïmplementeerde geslaagde dataprojecten en haalt hier geleerde lessen, conclusies en opties voor acties uit. In deze nieuwsbrief gaan wij op twee belangrijke conclusies in. Lees hieronder onze praktische tips om uw datagedreven project succesvoller te maken.

We starten met de eerste conclusie van het rapport:

Zorg voor een vaardige projectleider en een gedreven team

Een dataproject is een complex project. Je voert tegelijkertijd een dataproject uit en moet ook een aantal randvoorwaarden organiseren om een datagedreven cultuur te creëren. De complexiteit van een dataproject komt onder andere in volgende aspecten tot uiting:

1. De samenwerking tussen data- en inhoudelijke professionals
Dit zijn twee werelden die elkaars taal moeten leren spreken en elkaars wereld moeten gaan begrijpen. Dit vraagt om een nieuwsgierige en open houding van beide kanten met daarbij affiniteit met (het gebruiken van) data en affiniteit met het inhoudelijke proces van beide kanten. En een projectleider die de verbinding stimuleert.

2. De aanpak via een kortcyclische werkwijze
Deze aanpak vraagt om een focus op het eindpunt en daarnaast de vaardigheid en het lef om keuzes te maken en om periodiek een zichtbaar, bruikbaar deelresultaat op te leveren met een multidisciplinair team. Door de kleine stapjes zijn de successen klein, maar talrijk. De mislukkingen zijn ook klein. Hier is dus snel van te leren.

3. Het innovatieve karakter en doorlopend leren
Door het innovatieve karakter van de projecten ben je feitelijk continu aan het leren. Tegelijk is het belangrijk om de meerwaarde die je wilt leveren met het project, in beeld te houden.

Kortom, datagedreven werken is meer dan een technische implementatie. Het succes van deze manier van werken wordt voor een groot deel bepaald door de vaardigheid van de projectleider die de complexiteit kan overzien en erg bedreven is in het verbinden van data en inhoud. Betrek daarnaast professionals uit de organisatie, die gedreven en enthousiast zijn over datagedreven werken. Voor de meeste organisaties betekent datagedreven werken een verandering die vraagt om een veranderkundige aanpak.

De tweede belangrijke conclusie die naar voren komt uit het rapport van het A&O gemeentefonds, is:

Organiseer ruimte, vertrouwen en budget bij het management

Voor vernieuwing is voldoende ruimte, vertrouwen en budget nodig om aan de slag te gaan. Echter krijg je dit zelden zonder een goed plan. Dit vraagt om een duidelijke visie, die wordt gedragen door management en directie, en een strategie om naar de visie te groeien. Om een duidelijke visie op te stellen, moet de directie een goed beeld hebben van wat datagedreven werken inhoudt. Hiervoor heeft Native Consulting een inspiratie- en visiesessie ontwikkeld. Een goed begrip van wat datagedreven werken is en inzicht in welke inspirerende innovatieve projecten er mogelijk zijn, helpt draagvlak en vertrouwen te creeren bij directie en management en een scherpe visie op te stellen.

Heb je behoefte aan een verbindende projectleider, een inspiratie- en visiesessie of zoek je andere ondersteuning bij datagedreven werken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, Mariëlle Hulsegge of Jacqueline Iliohan, via ons algemene telefoonnummer 085-4012987

Delen via

Actueel

AI verbieden, gedogen of omarmen?

30 november 2023

AI verbieden, gedogen of omarmen?

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

23 november 2023

Informatiehuishouding is de basis van alle gemeentelijke uitdagingen!

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

09 november 2023

Op zoek naar een Woo-publicatiekanaal?

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?

12 oktober 2023

Referentiemodel DAMA DMBOK voor datagedreven werken; wel of niet bruikbaar?