Een checklist als aanknopingspunt voor de Wet open overheid

09 september 2021

Een checklist als aanknopingspunt voor de Wet open overheid

Op 28 september 2021 wordt het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid door de eerste kamer behandeld. Na akkoord zal de Wet open overheid de huidige Wet openbaar bestuur (Wob) vanaf begin 2022 gaan vervangen. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid, met als doel een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger.

De invoering van de Woo zal veel om armen hebben voor gemeenten. Zo worden zij verplicht documenten vanuit de elf categorieën proactief openbaar te maken. Om dit te kunnen organiseren, is het tevens van belang dat de informatiehuishouding van gemeenten op orde is. De Woo impliceert een algemene zorgplicht om documenten in goede, overzichtelijke en toegankelijke staat te houden en schrijft richtlijnen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Van Wet openbaar bestuur naar Wet open overheid is slechts een verschil van één woord, maar de wet gaat een grote impact hebben op gemeenten. De Woo betekent namelijk niet meer wachten tot er gevraagd wordt naar documenten, maar deze uit eigen beweging publiceren. Dit heeft zowel een grote impact op de informatievoorziening, de processen, als op het beleid van gemeenten. De uitvoering van de Woo is eigenlijk een cultuurverandering die gevolgen heeft voor zowel de organisatie, de techniek, als het denkpatroon van medewerkers. Al met al gaat de Woo de gehele gemeentelijke organisatie raken.

Er kan geconcludeerd worden dat de impact van de implementatie van de Woo groot zal zijn. Het is de mens eigen om bij een ingewikkeld probleem automatisch terug te vallen op zijn of haar uitgebreide kennis en kunde. Maar door zo gefocust te zijn op het probleem zelf, vergeten we vaak de meest banale dingen. Een simpele checklist kan dit compenseren en verschaft inzicht in de opgave. Om gemeenten een steuntje in de rug te geven hebben wij deze checklist opgesteld om zo richting te geven aan de implementatie Wet open overheid.

Tijdens het opstellen van deze checklist hebben wij negen belangrijke onderwerpen uitgekristalliseerd. Dit zijn een aantal aspecten, die kader geven voor het opstellen van een meer jaren implementatieplan. Vanuit deze aspecten is het mogelijk naar detail onderwerpen toe te werken in de vorm van een impactanalyse. Met deze impactanalyse als basis en door de inzet van een multidisciplinair team kan de uitdaging worden aangegaan die de implementatie met zich meebrengt.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel willen sparren over de aanpak voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via r.cortjens@nativeconsulting.nl / 085-4012987 of vul onderstaand formulier in, dan nemen we contact met jou op.

Delen via

Actueel

De keuze voor outsourcing is gemaakt, maar hoe nu verder?

15 juni 2022

De keuze voor outsourcing is gemaakt, maar hoe nu verder?

Breng het informatiebeleid tot leven!

27 mei 2022

Breng het informatiebeleid tot leven!

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

13 mei 2022

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

Common Ground datagedreven werken

01 mei 2022

Common Ground datagedreven werken