Expertises

Native Consulting houdt zich bezig met innovatie, zowel intern als voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij aan de hand van de onderstaande zes proposities. Deze onderwerpen zijn de basis voor onze ontwikkelen zowel op het gebied van innovatie, product ontwikkelen en de kennis van onze adviseurs. Hieronder vind je meer informatie over de proposities.

Informatiebehoefte

De samenleving verandert in hoog tempo als gevolg van digitalisering. Daarmee verandert ook de informatiebehoefte van inwoners, bedrijven, ketenpartners en van de eigen medewerkersDe omgeving stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening. Daarbij is de toekomst onzeker. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Wij helpen organisaties met het creëren van een dynamische en gedragen informatievisie en I&A strategie om snel en effectief in te spelen op de continu veranderende informatiebehoefteBenieuwd naar onze aanpak? Lees dan snel verder. 

ICT infrastructuur & Sourcing

Native Consulting helpt organisaties complexe ICT vraagstukken op te lossen op het gebied van ICT infrastructuur en sourcing. 

Lokale overheden staan onder druk, inwoners verwachten meer digitale afname van producten en steeds meer taken worden gedecentraliseerd met beperkte financiële middelen. Het slechte nieuws is dat je verwachtingen van de inwoners, nieuwe wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen niet in eigen hand hebt. Maar het goede nieuws is dat je door de juiste strategie grip kunt houden op een toekomstbestendige, beheersbare en betaalbare ICT omgeving.  

Native Consulting heeft over de hele breedte van infrastructuur en sourcing de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Van het verkennen van outsourcing varianten, het opstellen van businesscases en de begeleiding van outsourcing trajecten. Hoe houdt jouw organisatie grip op de ICT-omgeving? 

Digital Empowerment

Native Consulting vindt dat de digitale transformatie meer is dan alleen een technische oplossing. De digitale transformatie heeft grote maatschappelijke impact. Om deze te laten slagen is het van belang te investeren in het menselijk handelen binnen jouw organisatie. Het stimuleren van het adoptievermogen van de medewerkers is de sleutel tot succes van een digitale transformatie. Hierop anticiperen is voor elk college, management en medewerker in de lokale overheid onontkoombaar. Stel jij jezelf ook de vraag op welke wijze het adoptievermogen binnen de organisatie kan worden gestimuleerd?

Datagedreven werken

Overheidsinstanties hebben oneindig veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Er zijn talloze routes naar een datagedreven organisatie, die allemaal in potentie goede handvatten geven.  Maar wat is nu de juiste route voor jouw organisatieBij Native hebben we een bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee de organisatie stapsgewijs groeit in volwassenheid en waarbij de organisatie al vanaf dag 1 experimenteert met data met zichtbare maatschappelijke meerwaarde. Met onze aanpak brengen we de meerwaarde van goede data voor in kaart (wat levert het de organisatie op?), we meten de volwassenheid (waar staat de organisatie nu en waar wilt de organisatie naartoe?) en stippelen vervolgens de route uit die bij jouw organisatie past met behulp van onze Native routekaart. 

Dienstverlening

Iedere interactie en / of transactie tussen de overheidgemeente en haar inwoners, ondernemers en keten- en netwerkpartners vormt een onderdeel van de dienstverlening. Door de digitalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenwerkingis een deel van deze interacties en transacties fundamenteel veranderd. De eisen en wensen aan de gemeentelijke dienstverlening die deze veranderingen met zich meebrengen, vragen om een andere manier van (samen) werken binnen de  gemeentelijke organisatielokale overheidDe kwaliteit van de externe dienstverlening aan de klant wordt namelijk grotendeels bepaald door de kwaliteit van de interne dienstverlening aan elkaar. Native helpt hoe je hiermee om kan gaan, en wat er nodig is om mee te kunnen groeien naar een toekomstbestendig dienstverleningsmodel.

Schrijf je in voor de Native Nieuwsbrief

Native consulting heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen wij elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die je hopelijk inspireert in je dagelijkse werk. Nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in!