Home > Samenwerkingen > Octogram

Contact

Martin van Dijk

Senior partner

06-24.632.058

m.van.dijk@nativeconsulting.nl

Native Learning

Native Learning

Native Consulting heeft een trainingsaanbod ontwikkeld, speciaal voor de gemeenten, voor beleidsmedewerkers, college en directies om ICT gerelateerde vraagstukken op een begrijpelijke en intuïtieve manier bespreekbaar te maken. Hierbij zijn de volgende principes leidend:

  • Verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau (integrale aanpak)
  • Koppeling van theorie aan de praktijk (direct inzetbare nieuwe kennis)
  • Stimuleren van kennisdeling en samenwerking (voor en door gemeenten)
  • Leervormen gericht op interactie en inspiratie (met een positief gevoel terug kunnen kijken) 

Deze kernbegrippen zijn leidend in de opzet van elke training of ontwikkeltraject die onder de vlag
van Native Learning wordt ontwikkeld. Native Learning valt binnen het productfolio van Native Consulting B.V. 

Hieronder vindt u ons huidige trainingsaanbod voor de komende periode.

Gerelateerd

Aanbod trainingen in 2017

8-12-2016

Native Consulting heeft voor 2017 naast de bestaande trainingen een aantal nieuwe praktische en interactieve trainingen ontwikkeld. Wilt u uw kennis bijschaven en u voorbereiden op de veranderingen die op de gemeente afkomen (bijv. wetswijzigingen)? Kijk dan eens naar ons gevarieerde aanbod trainingen. In bijgaande brochure vindt u een overzicht van al onze trainingen. Wilt u meer gedetailleerde informatie? Dan kunt u per training hieronder de detailbrochure(s) bekijken.

Lees verder…

Werkatelier IT Strategie in één dag

4-12-2016

Een “spoedcursus” voor directies, bestuurders en colleges over de gemeentelijke ICT-strategie in relatie tot maatschappelijke uitdagingen (participerende overheid, eigen kracht, leefbaarheid) en in relatie tot interne ontwikkelingen (reguliere dienstverlening, bedrijfsvoering, slim- en lean werken). In één dag krijgt u, in sneltreinvaart, inzicht-, en overzicht in alle relevante ICT-ontwikkelingen en begrijpt u wat het voor uw gemeente betekent. Ook is er uitgebreid aandacht voor de risico’s en uitdagingen van ICT (datalekken, consequenties van de wetten op de privacy, etc.).

Lees verder…

3-Daags Werkatelier gemeentelijke I&A Samenwerking

2-12-2016

Een driedaags werkatelier over de ontwikkeling van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. U leert de belangrijkste doelstellingen van een samenwerking praktisch te vertalen naar een visie op dienstverlening en een ontwerp voor een gezamenlijke I&A-architectuur. Daarnaast komt de dienstverleningsovereenkomst (SLA/DVO), de harmonisatiekalender, de financiële begroting en verdelingssystematiek en transitieplanning aan de orde.

Lees verder…

Spoedcursus Omgevingswet

1-12-2016

Deze spoedcursus van een dag is bedoeld om u te helpen voor te sorteren op de naderende Omgevingswet en de eisen die gesteld worden aan de informatievoorziening van de toekomst. In het bijzonder staan we stil bij de impact van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een geheel van (samenwerkings-)afspraken, ICT-voorzieningen, registraties, gegevens en informatiebronnen over de fysieke leefomgeving. Tijdens deze eendaagse training behandelen we naast een inhoudelijke verdieping zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden van gemeenten en waterschappen die al stappen hebben gezet. We reiken handvatten en een stappenplan aan waarmee u uw eigen i-strategie kunt bepalen voor aansluiting op het DSO en bijbehorende zaken (o.a. ketensamenwerking, regievoering, etc.).

Lees verder…

Native Learning

25-8-2014

Tegel7