Octogram en inzicht in de kracht van uw team

een i&a krachtig team
Octogram
Hoe zorg je voor goede samenwerking en communicatie binnen een team of samenwerkingsverband? Op welke manier kunnen de verschillende kwaliteiten van iedereen ingezet worden? Hoe maak je een goede start bij een grote nieuwe opdracht zodat iedereen dezelfde doelen en ‘taal’ heeft. Het Octogram, gebaseerd op het model van Quinn, kan u hierbij helpen. (Klik hier voor een uitgebreide beschrijving in PDF).

Het oorspronkelijke idee van Quinn was dat een manager moest kunnen schakelen tussen alle 8 de stijlen. De nieuwe inzichten zeggen echter dat een manager het belang van de verschillende stijlen in moet kunnen zien in de verschillende fases of situaties waarin een organisatie zich bevindt.

Gemeenten maken o.a. door de digitale transformatie ingrijpende veranderingen door. Van grote groepen medewerkers worden andere competenties, andere gedragingen gevraagd. Veel managers hebben een handvat nodig om medewerkers deze veranderingen te laten begrijpen en hen te laten ontdekken welke persoonlijke ontwikkelopgave zij hebben. Het Octogram helpt hierbij.

Het is een methode om mensen op hun krachten in te zetten. Daarnaast vinden en begrijpen mensen elkaar makkelijker, doordat er een gemeenschappelijk taal gekomen is.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058