Home > Samenwerkingen > Octogram
Informatiebeleidsplan 2018-2022 voor gemeenten

Contact

Informatiebeleidsplan 2018-2022 voor gemeenten

Hoe kunnen gemeenten omgaan met de continue verandering? (klik hier voor de top 10 vraagstukken) Wat is de impact van de snelle maatschappelijke veranderingen op de i-functie binnen uw organisatie? Denk aan burgerparticipatie, de digitale transformatie, het gebruik van big data en blockchain, maar ook de voortschrijdende outsourcing van taken naar de cloud. En welke veranderingen brengen het nieuwe kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? De vraag rijst welke strategie u als gemeente moet omarmen om klaar te zijn voor de toekomst? 

Het is in ieder geval duidelijk dat er meer en meer een integrale afweging gemaakt moet worden op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening. Wat betekent dat voor uw mensen, de informatievoorziening, de managementstijl, de structuur en de cultuur? Het voorbeeld Native informatiebeleidsplan geeft een mogelijke oplossingsrichting voor de periode 2018-2022 op het gebied van ICT en informatievoorziening..

Het informatiebeleid is een uitwerking van deze integrale visie die met behulp van het archetypemodel gemaakt is. U kunt het informatiebeleidsplan 2018-2022 gratis opvragen: Klik hier.

Informatiebeleid 2017 2020Het informatiebeleidsplan geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Wat ben ik verplicht te doen ?
  • Met welke trends en ontwikkelingen moet ik rekening houden?
  • Wat gaat het kosten ?
Ook kunt u een raadsvoorstel downloaden waar ook de kosten in gespecificeerd zijn. Het raadsvoorstel sluit aan bij dit informatiebeleidsplan en is tegelijk een managementsamenvatting voor bestuurders.