A0-poster routekaart omgevingswet

omgevingswet

Op 1 januari 2021 is het zover: de implementatie van de omgevingswet is een feit! Veel gemeenten zijn daarom volop bezig met de voorbereiding ervan, want het is een complex veranderopgave. De verandering is zo complex omdat het de organisatie in de kern raakt: cultuur, processen, systemen en medewerkers. Native Consulting heeft een routekaart ontwikkeld, als hulpmiddel, om deze immense implementatie gestructureerd te laten verlopen. De A0-poster kunt u hier downloaden.

De mate van complexiteit wordt mede bepaald door de strategische keuzes die worden gemaakt voor de organisatie als geheel. Het opstellen van een integrale visie voor uw organisatie is daarbij onontbeerlijk en is vervolgens een richtinggevend kader voor uw visie op uw dienstverlening en visie op informatie dat als gevolg van de invoering van de omgevingswet aan herijking onderhevig is.

De term dienstverlening wordt hier gebruikt in de breedste zin van het woord: alle taken die een gemeente uitvoert voor de burgers en bedrijven. De wijze van interactie met de burgers, bedrijven en ketenpartners is de belangrijkste veranderopgave. Medewerkers van ruimtelijke ordening zullen in contact moeten treden met de samenleving en gezamenlijk moeten zoeken naar de meest optimale inrichting van de leefomgeving. ( Inspiratiegids Participatie Omgevingswet).

De implementatie van de omgevingswet vraagt om een integrale visie. Ook omdat dit de houding en het gedrag van medewerkers raakt, alsmede, de managementstijl, digitalisering en ICT en inrichting werkprocessen van het KCC. Kortom een succesvolle implementatie vraagt om:

  • een toekomstgerichte en integrale strategie en visie;
  • een breed veranderperspectief (cultuur, omgeving, mens, proces en systeem) en
  • maakt een samenhangende gestructureerde aanpak (routekaart) noodzakelijk.
Native Learning organiseert een masterclass van 2 dagen op 5 en 12 maart rondom de implementatie van de omgevingswet. Deze kan ook op maat (en op locatie) worden aangeboden.

Wilt u meer informatie? Heeft u behoefte aan directe ondersteuning? Wilt u deelnemen aan onze masterclass of of wilt u een verdiepend gesprek? Aarzel niet om me te bellen of te mailen naar info@nativeconsulting.nl


A0-poster omgevingswet