Home > Samenwerkingen > Octogram
Teams als motor om mensen en culturen te verbinden

Contact

Teams als motor om mensen en culturen te verbinden

Kent u deze uitspaken:

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes van Henry Ford
Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief van William Shakespeare

Het zegt alles over hoe belangrijk de soft skills zijn binnen een samenwerkingsverband. Samenwerken, zoals het woord al zegt, gaat over samen werken. Samenwerken gaat over mensen die samen iets willen bereiken. En de basis om samen te willen werken is onderling vertrouwen, vooruitgang, regelmatig succes en erkenning. In onze visie is dit de belangrijkste basis om een goede samenwerking tot stand te brengen. Dit vereist leiderschap en besluitvaardigheid van de managers en bestuurders, betrokkenheid, gedrevenheid, bereidwilligheid en collegialiteit van alle leden van een (project) organisatie. Dit zorgt voor het vermogen om elkaar te helpen bij de onvermijdelijke problemen in elk project, improvisatietalent bij onverwachte gebeurtenissen, en het vermogen om elkaar iets te gunnen bij zakelijke tegenstellingen.

Native Consulting beschikt over mensen die u kunnen helpen om te sturen op de zachte factoren in combinatie met de harde factoren. Want juist de combinatie zorgt voor de verandering. Dit kan door individuele coaching en door groepsprocessen te begeleiden. Kenmerk van de ondersteuning door Native is:

  • Open en directe communicatie naar alle betrokken mensen
  • Sturen op positieve energie en toegevoegde waarde
  • Ingrijpen bij bij lastige gebeurtenissen zoals een projectleider die niet functioneert, gebrek aan collegialiteit, gebrek aan inzet, trainerend gedrag, gebrek aan besluitvaardigheid of bij dreigende uitval of ziekte.
  • De zakelijkheid borgen door het project- en programma management goed te organiseren