Een breed gedragen visie op datagedreven werken voor de gemeente Den Helder

07 december 2023

Een breed gedragen visie op datagedreven werken voor de gemeente Den Helder

 

Een goed begin is het halve werk

Native heeft  samen met de gemeente Den Helder een breed gedragen visie op datagedreven werken gemaakt. Een mooi resultaat en prachtig begin van het traject om te komen tot een routekaart en concreet implementatieplan richting een datagedreven gemeente. In deze nieuwsbrief volgt een korte schets over hoe we gekomen zijn tot een gedragen visie in Den Helder. Deze aanpak kan op hoofdlijnen dienen als een blauwdruk voor andere organisaties die nog geen gedragen visie hebben op datagedreven werken. Een scherpe visie is een randvoorwaarde als je wilt komen tot een goed implementatieplan voor datagedreven werken. Het geeft richting en brengt focus aan voor het maken van een routekaart.

 

Coalitieakkoord

De gemeente Den Helder heeft een datavisie en een uitwerking daarvan opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026. Dit is een ideaal startpunt! De gemeenteraad wil inzichtelijk krijgen hoe Den Helder de komende jaren met behulp van data de dienstverlening verder kan digitaliseren. Een duidelijk opdracht richting het college. Het bestaande programmateam voor datagedreven werken is hier vervolgens mee aan de slag gegaan. In het programmateam zit onder andere een programmamanager, beleidsadviseur (onderzoek & statistiek), een strategisch informatiemanager, informatieanalisten, projectleider dienstverlening en een functioneel beheerder.

 

Startnotitie datavisie

Het programmateam in Den Helder is vervolgens zelf aan de slag gegaan met een startnotitie. In de notitie is de vraag van het college vertaald naar een doel, een afbakening en een processchets om te komen tot de visie. In dat laatste onderdeel is Native Consulting gevraagd om te ondersteunen.

 

Stap 1: analyse en interviews

We zijn vanuit Native gestart met een inventarisatie van relevante documentatie. Denk aan het coalitieakkoord, de visie op dienstverlening en de I&A strategie. Vervolgens hebben we interviews afgenomen met het programmateam, met diverse teammanagers, directie, (data) beheerders, kwaliteitsmedewerkers, twee wethouders en beleidsmedewerkers. We hebben opgehaald wat de grote uitdagingen zijn voor de organisatie en welke elementen in een visie niet mogen ontbreken.

 

Stap 2: werksessie met raad en organisatie

Met de gemeenteraad hebben we een interactieve sessie gehouden. Naast voorbeelden van visies in het land, werd in deze sessies vooral de rol van data bij het aanpakken van de grootste uitdagingen in de stad besproken. Dit betrof diverse thema’s zoals duurzaamheid & energietransitie, goede zorg, verkeersstromen, woningbouw en armoedebestrijding. Met elkaar hebben we opgehaald hoe we met behulp van data een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de uitdagingen.

Dit hebben we vervolgens meegenomen in de visie en later vertaald naar concrete activiteiten in een implementatieplan. In de organisatie zelf hebben we een grote ‘world-café sessie’ gehouden met meer dan 25 geïnteresseerden. Tijdens deze sessie hebben we op verschillende thematafels (ethiek, privacy, governance, techniek, mensen en lerend vermogen) input opgehaald over wat allemaal in de visie moet terugkomen. Met prikkelende stellingen vanuit Native hebben we vervolgens met het programmateam gewerkt aan passende passages voor de visie, die ook qua taal en cultuur aansluiten bij de gemeente Den Helder.

 

Stap 3: visualisatie visie

In plaats van een visie in een document kiest Native meestal voor een visualisatie. In dit geval hebben we in de huisstijl van Den Helder de visie gepresenteerd.

 

Stap 4: vaststellen visie en vervolg

Tijdens presentaties aan de belangrijkste stakeholders hebben we de visie getoond en vervolgens aangescherpt. Als laatste is de visie vastgesteld door het MT en vervolgens bekrachtigd in de Raad. We hebben gekozen voor een kernvisie, aangevuld met een visie op de voor Den Helder belangrijkste thema’s: ethiek, transparantie, veiligheid & privacy en datavaardigheid.

Wat waren de sleutels voor succes? Een goed begin met een coalitieakkoord, een gedreven programmateam, draagvlak creëren middels interviews en werksessies en een visualisatie in plaats van een rapport.

 

Volgende stappen

De volgende stap die we nu tot aan begin volgend jaar in Den Helder zetten, is het uitvoeren van een nulmeting en het maken van een routekaart voor de implementatie. Onze routekaart is onderdeel van de poster datagedreven werken. De poster kun je hier downloaden.

 

Vragen?

Meer weten over het komen tot een gedragen visie, nulmeting of routekaart, neem dan contact op met Jelle Gotjé

Je kunt ook onderstaande formulier invullen, dan nemen wij contact met jou op.

Contact

 

Delen via

Actueel

Informatiewetten: strategisch vraagstuk met impact op hele organisatie

12 februari 2024

Informatiewetten: strategisch vraagstuk met impact op hele organisatie

Systeemaanpassingen leiden niet vanzelf tot verandering

25 januari 2024

Systeemaanpassingen leiden niet vanzelf tot verandering

Gemeentelijke impact kalender 2024:    9 opvallende thema’s in 2024

11 januari 2024

Gemeentelijke impact kalender 2024: 9 opvallende thema’s in 2024

2023: Een collectieve reis vol tumult en complexe uitdagingen

21 december 2023

2023: Een collectieve reis vol tumult en complexe uitdagingen